Ervaringsdeskundigen

Brochure Samen Wijzer

Samen Wijzer, een handreiking voor werken met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren

Het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid is een terrein in ontwikkeling. Het heeft serieuze potentie voor het verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Maar in de praktijk van alledag worden allerlei knelpunten ervaren. In de brochure Samen Wijzer geeft Netwerk Beter Samen handreikingen aan iedereen die met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren wil samenwerken.

Samen Wijzer, een handreiking voor werken met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren Lees verder

Samenwerken in suïcidepreventie

Op 18 december vond het Symposium Suïcidepreventie plaats in Utrecht, georganiseerd door Altrecht. De bijeenkomst bracht professionals, ervaringsdeskundigen en organisaties samen met als doel bewustzijn te creëren en concrete stappen te zetten in suïcidepreventie. Netwerk Beter Samen verzorgde een van de workshops.

Samenwerken in suïcidepreventie Lees verder

Foto inspiratiesessie schooluitval

Schooluitval, wat kun je wel?

Wij nodigen ouders en professionals van harte uit om deel te nemen aan een boeiende inspiratiesessie, waarin we samen dieper ingaan op de uitdagingen rondom schooluitval en gezamenlijk werken aan positieve veranderingen. Schooluitval, om verschillende redenen zoals ziekte, schoolstress en motivatieproblemen, raakt velen van ons. Vooral bij kinderen met psychische problemen, disharmonische profielen, chronische aandoeningen of (hoog)begaafdheid wordt schooluitval regelmatig problematisch. Het inhalen van gemiste lessen en toetsen wordt steeds lastiger en het zelfvertrouwen kan beschadigd raken. Maar hoe gaan we hiermee om? In deze inspiratiesessie krijgen deelnemers inzicht in hoe het ook anders kan.

Schooluitval, wat kun je wel? Lees verder

Scroll to Top