‘Iedereen is enthousiast’

Ervaringsdeskundige jongeren bij ExpEx-Utrecht zetten afgelopen jaar hun ervaringskennis in bij verschillende jeugdhulporganisaties. Wat levert dit de jeugdzorgorganisaties op? “Iedereen is enthousiast. Het blijkt veel op te leveren om ervaringsdeskundigheid als discipline een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen casuïstiek.

Bij jeugdhulporganisatie Timon dachten Fee en Emiel mee, allebei ervaringsdeskundige jongere bij ExpEx-Utrecht. En bij jeugdhulporganisatie De Rading schuift Emiel aan bij multidisciplinaire overleggen. 

De vraag van Timon aan ervaringsdeskundige jongeren

Jeugdhulporganisatie Timon wilde de pedagogische visie van de organisatie vernieuwen. In deze visie staan de vier kernwaarden van de organisatie: uniek, samen, hoop en gedreven beschreven. Het document was toe aan een update. Door de kernwaarden concreet te maken en te beschrijven helpt het medewerkers om in hun dagelijkse werk vanuit deze visie te werken.

De werkwijze

Beleidsadviseur Lianne Lekkerkerker (foto) heeft met behulp van input vanuit de organisatie een eerste versie opgesteld. Deze is tijdens een online meeting besproken met Emiel en Fee, twee ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx Utrecht. Emiel en Fee hadden hun feedback voorbereid en tijdens de meeting zijn ze hierover in gesprek gegaan.

De opbrengst

Lianne: “Zo’n gesprek geeft nieuwe inzichten. Zo had ik in de tekst best wat woorden besteed aan de aandacht die we willen hebben voor ouders van wie hun kind uit huis is geplaatst en al het verdriet dat daarbij komt kijken. Waarop één van de ervaringsdeskundige jongeren zei: ‘Dat is inderdaad heel mooi. Maar vergeet ook de broertjes en zusjes niet, voor hen is zoiets ook heel ingrijpend’. Dan denk je: ‘O ja, tuurlijk, waarom heb ik daar niet aan gedacht?’ Dat heb ik na de meeting meteen toegevoegd, net als de meeste andere opmerkingen van Emiel en Fee. Er ligt nu een pedagogische visie die echt rijker is dan wanneer ExpEx niet betrokken was.”

Er ligt nu een pedagogische visie die echt rijker is dan wanneer ExpEx niet betrokken was

De samenwerking

Fee, ervaringsdeskundige bij ExpEx Utrecht en student rechten: “Ik heb al meerdere keren voor Timon met Lianne samengewerkt. Toen ze vroeg of we mee wilden denken over de pedagogische visie van Timon zei ik meteen ja! Tijdens het gesprek werd voor mij de meerwaarde duidelijk van al bekend zijn met een organisatie waarmee ik samenwerk. Er is daardoor al een vertrouwensbasis,  waardoor ik het gevoel had echt alles te kunnen zeggen wat in dacht. Ik wist namelijk al van Lianne dat ze altijd met een open mind naar ons luistert en echt iets doet met de feedback die wij geven. Ik vond het daarom een interessante en fijne samenwerking!”

‘Het levert veel op om ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen casuïstiek’

De vraag van De Rading

Jeugdhulporganisatie De Rading wil ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend onderdeel laten zijn binnen multidisciplinaire overleggen en casuïstiek-besprekingen. De Rading is een van de samenwerkingspartners van ExpEx-Utrecht en stelde de vraag of er een ervaringsdeskundige jongeren aan deze overleggen op structurele wijze mee kon doen.

De werkwijze

In multidisciplinaire overleggen sluit ervaringsdeskundige Emiel aan. Emiel is student psychologie en opgeleid tot ervaringsdeskundige bij ExpEx-Utrecht.

De opbrengst

Lonneke Jansen, gedragswetenschapper bij de Rading: “Iedereen is enthousiast. Het blijkt veel op te leveren om ervaringsdeskundigheid als discipline een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen casuïstiek. Het verbreedt denkrichtingen en vergroot de sensitiviteit op het clientperspectief.  Ook vormt de bijdrage van de ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx-Utrecht een brugfunctie tussen cliënten en hulpverleners.”

Emiel (ervaringsdeskundige ExpEx-Utrecht): “In de multidisciplinaire overleggen combineer ik mijn ervaringsdeskundigheid met mijn wetenschappelijke kennis als psychologiestudent. Daardoor begrijp ik zowel de hulpverleners als de cliënten in hun zienswijze en kan ik een brug vormen tussen beide. Mijn kritische vragen en suggesties worden gewaardeerd en serieus genomen, wat de samenwerking met de andere disciplines prettig maakt.”

De samenwerking

Lonneke: “We werken op allerlei zinvolle manieren samen met de ExpEx jongeren. Zo heeft een jongere een bijdrage geleverd aan een kenniscafé over suïcide-preventie voor collega’s van de Rading. Dit leverde een mooi gesprek op waarin de jongere open, kwetsbaar maar ook krachtig kon aangeven wat hem geholpen had in de werkwijze en de benaderingswijze van de zorgprofessionals. Binnen de afdeling NextStep (zelfstandigheidstraining) hebben ExpEx jongeren meegedraaid in een workshop rondom ‘gelijkwaardig samenwerken’ tussen groepsleiders en jongeren. Er werd open gesproken over de betekenis van dit begrip en hoe kleine blijken van waardering en aanmoediging een groot verschil kunnen maken in het contact en vertrouwen tussen jongeren en hulpverleners. 

Scroll to Top