Ervaringsdeskundige Emiel sluit aan bij casuïstiek-overleg

Ervaringsdeskundige jongeren bij ExpEx-Utrecht zetten afgelopen jaar hun ervaringskennis in bij verschillende jeugdhulporganisaties. Wat levert dit op? Bij jeugdhulporganisatie De Rading sluit ervaringsdeskundige ExpEx Emiel aan bij casuïstiek-overleggen.

De vraag van De Rading

Jeugdhulporganisatie De Rading wil ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend onderdeel laten zijn binnen multidisciplinaire overleggen en casuïstiek-besprekingen. De Rading is een van de samenwerkingspartners van ExpEx-Utrecht en stelde de vraag of er een ervaringsdeskundige jongere aan deze overleggen op structurele wijze mee kon doen.

De werkwijze

In multidisciplinaire overleggen sluit ervaringsdeskundige Emiel aan. Emiel is student psychologie en opgeleid tot ervaringsdeskundige bij ExpEx-Utrecht.

De opbrengst

‘Het levert veel op om ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen casuïstiek’

Lonneke Jansen, gedragswetenschapper bij de Rading: “Iedereen is enthousiast. Het blijkt veel op te leveren om ervaringsdeskundigheid als discipline een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn binnen casuïstiek. Het verbreedt denkrichtingen en vergroot de sensitiviteit op het clientperspectief.  Ook vormt de bijdrage van de ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx-Utrecht een brugfunctie tussen cliënten en hulpverleners.”

Emiel (ervaringsdeskundige ExpEx-Utrecht): “In de multidisciplinaire overleggen combineer ik mijn ervaringsdeskundigheid met mijn wetenschappelijke kennis als psychologiestudent. Daardoor begrijp ik zowel de hulpverleners als de cliënten in hun zienswijze en kan ik een brug vormen tussen beide. Mijn kritische vragen en suggesties worden gewaardeerd en serieus genomen, wat de samenwerking met de andere disciplines prettig maakt.”

De samenwerking

Lonneke: “We werken op allerlei zinvolle manieren samen met de ExpEx jongeren. Zo heeft een jongere een bijdrage geleverd aan een kenniscafé over suïcide-preventie voor collega’s van de Rading. Dit leverde een mooi gesprek op waarin de jongere open, kwetsbaar maar ook krachtig kon aangeven wat hem geholpen had in de werkwijze en de benaderingswijze van de zorgprofessionals. Binnen de afdeling NextStep (zelfstandigheidstraining) hebben ExpEx jongeren meegedraaid in een workshop rondom ‘gelijkwaardig samenwerken’ tussen groepsleiders en jongeren. Er werd open gesproken over de betekenis van dit begrip en hoe kleine blijken van waardering en aanmoediging een groot verschil kunnen maken in het contact en vertrouwen tussen jongeren en hulpverleners. 

Scroll naar boven