Lancering website mijnkindwildood.nl in september

Marlene

De website Mijnkindwildood.nl is een initiatief dóór ervaringsdeskundige ouders van Netwerk Beter Samen vóór andere ouders. Om andere ouders te bieden wat ze zelf hebben gemist. Om kennis en ervaring door te geven zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. De website wordt in september gelanceerd.

Impact van de zorg voor een kind met suïcidale gedachten

Als een kind niet meer weet hoe te leven is dat niet alleen voor het kind – al dan niet volwassen – maar ook voor iedereen er omheen enorm ingrijpend. Zo had je het als ouder(s) in elk geval niet bedacht toen je aan kinderen begon. Veel ouders gaan al googelend op zoek hoe ze hun kind kunt helpen. Een heleboel ouders zoeken – na verloop van tijd – ook hulp voor zichzelf of vragen zich af hoe anderen dat doen; overeind blijven, de weg vinden, het ‘goede’ doen. Heel veel ouders worstelen met die vragen maar vinden op de meeste plekken alleen informatie waarbij ze instrumenteel worden benaderd; wat moet je doen en laten om er voor je kind te zijn. Zonder dat er aandacht is voor wat de zorg voor een kind met suïcidale gedachten van ouders vergt. Dat steekt en doet ouders bovendien tekort.

Samenwerken met bestaande organisaties

Op Mijnkindwildood.nl vinden ouders informatie over de impact van hun zorg(en) op gezin, relatie, familie, werk, financiën, zelfzorg, toekomstperspectief – op het leven kortom. De website is een idee van een ervaringsdeskundig ouder. Het belang ervan werd bevestigd door de enquête die Netwerk Beter Samen voorjaar 2023 heeft gehouden (zie Onze wereld staat stil). Daaruit kwam naar voren dat ouders goede hulp en ondersteuning voor henzelf missen/gemist hebben. De focus van de site ligt daarom specifiek op het perspectief van ouders. In radicaal oudervriendelijke taal. Met de beperkte middelen die we hebben proberen we ouders zo een stukje op weg te helpen. We verwijzen zoveel
mogelijk door naar bestaande organisaties. We streven bovendien niet naar volledigheid maar naar een goede basis die gaandeweg aangevuld kan worden. Ook, juist, met tips/ideeën/ervaringen van andere ouders.

Op zoek naar vervolgfinanciering

Dit project komt tot stand met steun van een ZonMw-subsidie voor het eerste jaar. Het project wordt uitgevoerd door een klein en slagvaardig team en begeleid door de ontwikkel- en projectgroep suïcidepreventie van Netwerk Beter Samen. We verkennen daarbij ook hoe het eigenaarschap na dit projectjaar duurzaam vorm te geven en zoeken daarvoor onder andere naar vervolgfinanciering.

Scroll naar boven