Onze stichting

Stichting met ANBI-status

Netwerk Beter Samen is een stichting met ANBI-status. Ook in het bestuur van de stichting zitten ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Daarnaast is er een Raad van Advies. De leden van deze adviesraad hebben een groot netwerk en een diversiteit aan expertise.

Bestuur

Stichting Netwerk Beter Samen is opgericht op 1 maart 2021. Het bestuur vergadert zes keer per jaar met de directeur van de stichting. De werkwijze en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd in het jaarverslag. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Contact: bestuur@netwerkbetersamen.nl

Afke Jong

Voorzitter bestuur

Meer over Afke

Afke Jong

Afke is senior adviseur Jeugd in de regio Gooi en Vechtstreek. Ze is medeoprichter van Netwerk Beter Samen. Haar persoonlijke ervaringen als ouder van een kind in de jeugdzorg waren daarnaast de inspiratie voor haar literaire debuut Een ongelukkige plek, een verhalenbundel over de kwetsbaarheid van ouderschap en veerkracht van kinderen.

Ezra Sieffers

Secretaris bestuur

Meer over Ezra

Ezra Sieffers

Ezra is student, ondernemer en ervaringsdeskundige.
Hij helpt jongeren met een afstand tot de de arbeidsmarkt bij het behalen van hun doelen door middel van begeleiding en sport. Tijdens zijn middelbare schoolperiode kwam hij thuis te zitten. De begeleiding die hij kreeg sloot niet aan bij wat hij nodig had. ‘Het had naar mijn mening anders gekund, onder andere door gebruik te maken van ervaringskennis.’

Nico van der Does

Penningmeester bestuur

Meer over Nico

Engage Your Visitors!

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar dapibus.

Raad van advies

De Raad van Advies komt twee keer per jaar bij elkaar en bestaat uit vier tot zes leden. De leden hebben een groot en divers netwerk in de politiek, het sociaal domein, de jeugdzorg en het onderwijs.

Gieke Buur

Lid raad van advies

Meer over Gieke

Gieke Buur

Gieke Buur, met verzachting ontstaat veranderkracht, dat is typerend voor Gieke en de bijdrage die zij levert in organisaties, projecten en haar initiatieven.

René Peters

Lid raad van advies

Meer over René

René Peters

René Peters, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, oud-wethouder in Oss. Podcastmaker Jeugdzorg en Onderwijs: hoe nu verder.

Rob de Munck

Lid raad van advies

Meer over Rob

Rob de Munck

Tekst hier

Foto Tim Robbe

Tim Robbe

Raad van advies

Meer over Tim

Tim Robbe

Tim is aanbestedingsjurist en advocaat. Hij is expert sociaal domein en adviseert gemeenten onder andere over de inkoop en aanbesteding van jeugdzorg. Tim heeft een zoon met klassiek autisme.

Jaarverslagen

Stichting Netwerk Beter Samen legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.

Jaarverslag 2021 Stichting Netwerk Beter Samen

Jaarverslag 2022 Stichting Netwerk Beter Samen

Scroll naar boven