Project Ervaringsacademie

Samen leren en ontwikkelen in Utrecht en Flevoland

Het project Ervaringsacademie is gestart op 1 mei 2021 en wordt uitgevoerd door Netwerk Beter Samen in opdracht van de
bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland.
Door het programma van de Ervaringsacademie kunnen jeugdzorgregio’s, professionals, ouders en jongeren samen ontwikkelen en leren met
ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundige jongeren en –ouders kunnen samen leren en ontwikkelen en zo de groeiende vraag naar ervaringsdeskundigen invullen.
Met het project Ervaringsacademie wordt inhoud gegeven aan de opdracht vanuit het Rijk om de kennisbron van ervaringsdeskundigheid te benutten bij de ontwikkeling van de bovenregionale expertise netwerken.

Nieuws Project Ervaringsacademie

Agenda

Bouwstenen

Samen ontwikkelen in ervaringsdeskundigheid

Trainingen voor jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en professionals.
Community’s en ontwikkelgroepen.

Ervaringsdeskundigheid
in de regio

Vanuit het Project Ervaringsacademie versterken we de veerkracht van ouders.
Ervaringsdeskundige ouders en jongeren adviseren en leren bij complexe zorgvragen. Daarnaast bouwen we in verschillende jeugdzorgregio’s aan regionale netwerken van ervaringsdeskundigen.

Veerkracht versterken van ouders

Adviseren en leren complexe zorgvragen

Regionale netwerken ervaringsdeskundigen

Samen leren in de Ervaringsacademie

Met inspiratiesessies, cursussen en de ontwikkeling van een in-company aanbod ontsluiten we de kennis en levenslessen van ervaringsdeskundigen voor professionals, organisaties, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen. ​Samen leren met de verschillende perspectieven geeft naast kennis van de trainers ook inzicht in de andere perspectieven en geeft een waardevolle toevoeging aan het leerproces.

Contactpersonen


Debby Zuijderwijk

Voor algemene vragen.


Marjan de Lange

Voor vragen over ervaringsdeskundigen.


Tilly van Uffelen

Voor vragen over communicatie.


Nely Sieffers

Vragen voor projectleiding.

Opdrachtgever project ervaringsacademie

Logo Bovenregionale Samenwerking Jeugd
Scroll to Top