Project Ervaringsacademie jaar 2

Het project Ervaringsacademie ontsluit ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren met o.a. ervaringen in de jeugdhulp voor de regio Utrecht en Flevoland. Dit project is onderdeel van het Bovenregionaal Expertise Netwerken jeugd in deze regio. In het tweede jaar van het project Ervaringsacademie gaan we aan de slag met een verdere doorontwikkeling van activiteiten uit het eerste jaar. Er starten ook een aantal nieuwe deelprojecten waarmee we vragen vanuit het eerste jaar invullen. In september 2022 starten de nieuwe activiteiten en vanaf juli komt er meer informatie over deze activiteiten.

Komende activiteiten:

Aankomende evenementen

Deelprojecten Samen leren, samen ervaren en samen ontwikkelen

Inspiratiesessies

In het tweede jaar van de Ervaringsacademie organiseren we een aantal inspiratiesessie met interessante sprekers en thema’s. In september starten we met een proeverij waar we inzicht geven in het programma voor het tweede jaar van de Ervaringsacademie.

 • Voor professionals, ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers
 • 13 september inspiratiesessie: De diversiteit van ervaringsdeskundigheid

Cursus: stressvolle dynamiek bij autisme

Bij kinderen met autisme zien we vaak ingewikkeld gedrag en veel stress ontstaan. Vanuit ervaringskennis en de wetenschap zijn er nieuwe inzichten en ervaringen waarmee we de deelnemers inspireren in een verfrissende en andere aanpak. Na twee succesvolle cursussen in het eerste jaar wordt deze cursus opnieuw twee keer aangeboden.

 • Voor professionals, ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Trainers: Marjon Kuipers en Maartje De Vries

Masterclass: Laat je raken

Gelijkwaardig samenwerken tussen professionals, ouders en jongeren wordt verschillend beleefd. In deze masterclass krijgt gelijkwaardig samenwerken praktische handen en voeten samen met jongeren, ouders en professionals.

 • Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Trainers: Kathinka Bruinsma, Marjan de Lange en Shannon IJkema

Nieuwe cursus over stress

De impact van stress is een onderbelicht onderwerp binnen de jeugdhulpverlening. Daardoor lopen hulpvragen op met ingewikkeld gedrag en escalaties bij jeugdzorg (met verblijf). In deze cursus komt ervaringskennis, praktische tips en wetenschap bij elkaar.

 • Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar Nely Sieffers

Nieuwe cursus over eetstoornissen

De wachttijden voor jongeren met eetstoornissen zijn regelmatig lang. Jongeren, ouders, professionals en betrokkenen ervaren dit als een groot knelpunt. In het tweede jaar wordt er een cursus ontwikkeld en aangeboden met praktische tips, ervaringen van jongere en ouders en kennis die er is.

 • Voor professionals, ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers

Training ervaringsdeskundige ouders

Er is een groeiende groep ouders die met hun eigen ervaring iets willen betekenen voor andere gezinnen, professionals, praktijk en beleid. In deze training leren ouders hoe ze dit kunnen vorm geven, welke mogelijkheden er zijn, belangrijke basiskennis en werken ze aan een eigen profiel om aan de slag te gaan. Deze training wordt opnieuw georganiseerd in de regio.

 • Voor ouders die met hun eigen ervaring iets willen betekenen voor anderen.
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Trainers: Janneke Van Bockel en Nely Sieffers

Specialisatie ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundige jongeren en –ouders kunnen op diverse manieren worden ingezet in de jeugdzorg, regio’s en activiteiten van de Ervaringsacademie. Om de specialisatie goed vorm geven kan het nuttig zijn om extra kennis en vaardigheden te krijgen. Dit jaar is er een verkenning om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen.

 • Voor ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers

Community voor ervaringsdeskundigen

Bij het werk van ervaringsdeskundigen is het belangrijk dat ze in de praktijk hun werk gaan vormgeven. Om dit op een goede manier te begeleiden is het belangrijk dat ze kunnen blijven uitwisselen met andere ervaringsdeskundigen, vraagstukken en knelpunten kunnen bespreken. Dit versterkt het overstijgend werken en het inkleuren van hun rol en taak.
Daarom starten we een community met een veilige leercultuur voor ervaringsdeskundigen die actief zijn in de regio.

 • Voor ervaringsdeskundigen uit de regio Utrecht-Flevoland
 • Regio: Utrecht-Flevoland
 • Looptijd juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar: Marjan de Lange

Community voor ouders

Ouders met meervoudige en vaak vastlopende zorgvragen zijn vaak eenzaam in hun zoektocht en kunnen veel steun bij elkaar ervaren. Vanuit diverse kanten is ons gevraagd om iets op te zetten voor deze ouders. In dit jaar ontwikkelen we een community samen met ouders van kinderen met complexe zorgvragen. Dit geeft ook binding met de gezinnen waar we dit voor doen. Ervaringen en vraagstukken die spelen kunnen daardoor ook opgehaald worden bij de ouders en worden besproken met de regio’s.

 • Voor ouders van kinderen met een meervoudige hulp/zorgvraag
 • Regio: Utrecht
 • Looptijd juni 2022 – april 2023
 • Projectontwikkelaar: Kathinka Bruinsma

Advies en match regionale expertteams

In het eerste jaar is de eerste positieve ervaring opgedaan met ervaringsdeskundig advies bij het bespreken van complexe casuïstiek bij de regionale expertteams. Dit wordt door ontwikkeld in een advies en match samen met de partners die hier gebruik van maken. Daarbij sluiten we aan bij regionale keuzes en ontsluiten we het netwerk van ervaringsdeskundigen voor een match op maat bij de situatie.

 • Voor de regionale expertteams
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Regio: Provincie Utrecht en Flevoland
 • Ervaringsadviseurs: Tilly van Uffelen

Doorontwikkeling EHBJ-box

De EHBJ-box stimuleert om oplossingen in de jeugdzorg met verblijf meer in het gewone leven te vinden. Een box met o.a. aandacht voor talenten, persoonlijke verzorging en praktische zaken om stress te verminderen. Een eerste pilot is afgerond en de box wordt doorontwikkeld en het gesprek op de groepen verder vorm en inhoud gegeven. Dit deelproject wordt vorm gegeven in samenwerking met ervaringsdeskundigen van ExpEx Flevoland.

 • Voor jongeren en hulpverleners in de jeugdzorg met verblijf
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Regio: Provincie Utrecht en Flevoland
 • Projectontwikkelaar: Wietske van Dusschoten

Regionalisering

Het expertise netwerk jeugd gaat actief aan de slag met oplossingen in de regio voor complexe hulp- en zorgvragen. Vanuit de ervaringsacademie kunnen senior ervaringsdeskundigen meedenken over deze ontwikkeling waarbij we denkkracht vanuit jongeren- en gezinsperspectief kunnen toevoegen. Samen ontwikkelen met alle perspectieven helpt om goed aan te sluiten bij de vraag van gezinnen. Ervaringsdeskundigheid verbreed de mogelijke oplossingsrichtingen.

 • Voor de zes jeugdhulpregio’s in Utrecht-Flevoland
 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Regio: provincie Utrecht en Flevoland
 • Ervaringsadviseurs Tilly van Uffelen en Nely Sieffers

Actieonderzoek ervaringsacademie

Het actieonderzoek van het eerste jaar loopt door in het tweede jaar. Er komt een overzicht van organisaties, initiatieven en personen die aan de slag zijn met ervaringsdeskundigheid. Hiermee kunnen we beter adviseren, ouders en jongeren verbinden aan groepen die er zijn en de kracht die er al is benutten.
Daarnaast ondersteunt het actieonderzoek in de doorontwikkeling voor de activiteiten van samen leren. Met de onderzoekers en opdrachtgever wordt na het afronden van dit onderzoek een volgende onderzoeksvraag opgepakt.

 • Looptijd: juni 2022 – april 2023
 • Regio: provincie Utrecht en Flevoland
 • Projectontwikkelaar: Nely Sieffers
Heb je een vraag over dit project?

Neem contact op met het projectteam van het project Ervaringsacademie