Over ons

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

Wat we willen

Netwerk Beter Samen wil dat ervaringskennis en -deskundigheid optimaal wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen:

Het gezin als uitgangspunt, niet het systeem of de producten.

Samen leren, met (aankomende) professionals, in de praktijk. Om beter te luisteren naar gezinnen, ouders, jongeren en kinderen, en om beter aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.

Samen beleid verbeteren. Door ervaringskennis bij ontwikkeling van beleid vanzelfsprekend mee te nemen. Door onderzoek te doen en door vanuit de praktijk te veranderen.

Samen naar nieuwe wegen zoeken, met mensen die dat ook willen. Een andere energie genereren, die daadwerkelijk wat verandert.

Werken vanuit gelijkwaardig partnerschap. Ieder heeft zijn eigen kracht en zijn eigen verhaal. De wetenschapper, de beleidsmaker, de professional, de ouder, de jongere. Samenwerken aan verbeteren.

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid heeft een gelijkwaardige plek naast de kennis van professionals en wetenschappelijke kennis. 

Wat we doen

Netwerk Beter Samen versterkt organisaties en netwerken met ervaringsdeskundigen

Gemeenten, zorgaanbieders en kenniswerkplaatsen zoeken vaak (ervaringsdeskundige) ouders en jongeren om nieuwe ontwikkelingen en beleid te maken. Gemeentes, zorgaanbieders en kenniswerkplaatsen kunnen via Netwerk Beter Samen ervaringsdeskundigen vinden en inzetten. Stuur een mail met uw vraag naar info@netwerkbetersamen.nl

Netwerk Beter Samen ontwikkelt ervaringskennis en biedt opleidingen aan

Netwerk Beter Samen vindt het belangrijk dat ervaring wordt beschouwd als aparte kennisbron, náást wetenschappelijke en professionele kennis.

Ervaringskennis is opgebouwd uit persoonlijke ervaringen, ervaringen van anderen, analyse, inzicht en andere bronnen. Netwerk Beter Samen bouwt met kennisnetwerken aan het verder professionalisering van deze ervaringskennis.

Een ervaringsdeskundige is meer dan een ouder met een ervaring. Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen hiervoor kennis kunnen vergaren en leren van andere ervaringsdeskundigen. Netwerk Beter Samen werkt aan het ontwikkelen van opleidingen in de Ervaringsacademie.

Netwerk Beter Samen is een informatie- en steunpunt

Gezinnen met problemen hebben behoefte aan informatie, advies en activiteiten waar ze andere ouders met vergelijkbare ervaringen kunnen ontmoeten. Er zijn in de steden en dorpen heel wat initiatieven waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Maar we zien ook dat dit meer bekendheid nodig heeft, zodat het vindbaar is voor ouders en zodat professionals het belang hiervan erkennen en ouders wijzen op deze initiatieven. Ouders stappen vaak een onbekende wereld in als ze te maken krijgen met hulp- en zorgvragen. Een wereld vol met regels en partijen die allemaal iets kunnen bieden. Ouders raken snel het overzicht kwijt en weten niet precies hoe procedures verlopen. Bovendien lijkt het soms alsof iedere professional weer een andere kijk heeft op de zaak. Al snel raken ouders hun gevoel van regie kwijt. Ouders hebben behoefte aan inzicht in procedures en mogelijkheden, informatie over privacy- regels, manieren om regie te houden en hulp bij gespreksvoering met professionals of de gemeente.

Netwerk Beter Samen denkt mee in complexe situaties als ouders en professionals er niet uitkomen samen

In complexe situaties kan het helpen als ervaringsdeskundige ouders meedenken. Neem contact op om te kijken of we in jullie situatie wat kunnen betekenen, als ouders en als professional. Mail naar: info@netwerkbetersamen.nl