Over ons

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals met persoonlijke ervaring met zorg en hulpverlening. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

We willen:

  • Het gezin als uitgangspunt, niet het systeem of de producten.
  • Samen leren, met (aankomende) professionals, in de praktijk. Om beter te luisteren naar gezinnen, ouders, jongeren en kinderen, en om beter aan te sluiten bij wat zij nodig hebben.
  • Samen beleid verbeteren. Door ervaringskennis bij ontwikkeling van beleid vanzelfsprekend mee te nemen. Door onderzoek te doen en door vanuit de praktijk te veranderen.
  • Samen naar nieuwe wegen zoeken, met mensen die dat ook willen. Een andere energie genereren, die daadwerkelijk wat verandert.
  • Werken vanuit gelijkwaardig partnerschap. Ieder heeft zijn eigen rol, kracht en zijn eigen verhaal. De wetenschapper, de beleidsmaker, de professional, de ouder, de jongere. Samenwerken aan verbeteren.
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid heeft een gelijkwaardige plek naast de kennis van professionals en wetenschappelijke kennis. 

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringskennis

Netwerk Beter Samen vindt het belangrijk dat ervaringskennis wordt beschouwd als aparte kennisbron, náást wetenschappelijke en professionele kennis. Ervaringskennis is opgebouwd uit persoonlijke ervaringen, ervaringen van anderen, analyse, inzicht en andere bronnen. Netwerk Beter Samen bouwt met kennisnetwerken aan het verder professionalisering van deze ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigen

Een ervaringsdeskundige is meer dan een jongere of ouder met een ervaring. Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen hiervoor kennis kunnen vergaren en leren van andere ervaringsdeskundigen.

Deskundigheid

Ervaringsdeskundigen kunnen in veel verschillende rollen en taken worden ingezet en iets betekenen voor anderen. Bij empowerment van andere jongeren en ouders, werken bij een zorgaanbieder of meedenken over uitvoering, beleid en onderzoek zijn verschillende vaardigheden en kennis nodig. Netwerk Beter Samen werkt aan mogelijkheden voor specialisatie.

Onze diensten

Onze organisatie

Bestuur

Netwerk Beter Samen is een stichting met een bestuur van drie leden en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting.

Regioteam

In Utrecht en Flevoland is het eerste regioteam actief. Dit team geeft de diverse activiteiten, projecten en opdrachten vorm in deze regio.

Netwerkorganisatie

We zijn een netwerkorganisatie en werken samen met diverse (Ervarings)deskundigen en trainers bij het vormgeven en uitvoeren van onze diensten.

Partners

De samenwerkingspartners en netwerkpartners is een groeiend netwerk van organisaties waar we actief mee samenwerken in de regio’s.

Heb je een vraag of meer informatie nodig?

Heb je een vraag, wil je met ons samenwerken of een mogelijke opdracht verkennen? We zijn bereikbaar per mail en willen graag met je kennismaken.