Ontwikkelplaats ervaringsdeskundigheid

Samen ontwikkelen in menselijkheid en de brede blik

Op 15 juni 2024 is de Ontwikkelplaats Ervaringsdeskundigheid gestart door Netwerk Beter Samen, in opdracht van bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland. Het project richt zich op Menselijkheid in de zorg en complexe zorgvragen vanuit een vernieuwend perspectief. Het biedt jeugdzorgregio’s, professionals, ouders en jongeren de kans om samen te leren en te groeien met ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Door trainingen en ontwikkelgroepen kunnen ervaringsdeskundigen zich verder ontwikkelen en voldoen aan de groeiende vraag naar hun expertise. Dit initiatief speelt in op de behoefte om ervaringsdeskundigheid te integreren in bovenregionale expertise netwerken, zoals voorgeschreven door het Rijk.

Agenda

De ontwikkelplaats ervaringsdeskundigheid organiseert diverse activiteiten voor professionals, ervaringsdeskundigen, ouders, beleidsmakers en geïnteresseerden.

Aankomende evenementen

Activiteiten Ontwikkelplatform Ervaringsdeskundigheid

Binnen de Ontwikkelplaats Ervaringsdeskundigheid werken we aan twee verschillende thema’s met diverse activiteiten. Het gaat om een combinatie van ontwikkelen met ervaringsdeskundigen in de regio, samen leren in de Ervaringsacademie en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigen.

Thema 1.

Menselijkheid in de zorg

Menselijkheid draait om de positieve eigenschappen van de mens en medemenselijkheid. Dit nieuwe thema gaat verder dan alleen gelijkwaardig samenwerken en gaan we samen verder laden. Uit de ervaringen van jongeren en ouders blijkt dat de menselijkheid die zij ervaren bij sommige professionals een groot verschil maakt in hun leven. Daarom willen we graag in gesprek gaan over wat menselijkheid precies inhoudt en dit uitwerken in activiteiten en producten om het gesprek te bevorderen. Dit vernieuwde thema wordt in samenwerking met een ontwikkelgroep van ervaringsdeskundigen en de ExpEx in Utrecht uitgewerkt. We brengen mensen samen en ontwikkelen diverse activiteiten rondom dit thema.

ExpEx ontwikkelen een product voor jongeren die in de jeugdzorg verblijven.

Heb je vragen over menselijkheid in de zorg of wil je meedoen?

Neem contact op met het projectteam.

Thema 2.

Complexe zorgvragen en de brede blik

Ervaringsdeskundigen brengen vanuit hun eigen ervaringen en collectieve kennis een breed perspectief op het leven, inclusief zorg en herstel. Hun unieke kijk helpt bij het begrijpen van complexe zorgvraagstukken, waarbij ze bruggen bouwen, innovaties stimuleren en nieuwe ideeën naar voren brengen. Drie actieve ontwikkelgroepen van ervaringsdeskundige ouders en jongeren werken samen aan diverse thema’s, organiseren regionale activiteiten, en bieden cursussen en workshops aan. We leiden ook nieuwe ervaringsdeskundige ouders op en introduceren dit jaar een nieuwe activiteit speciaal voor ervaringsdeskundige jongeren en ouders in de regio.

Informatietafel bijeenkomst netwerk eetstoornissen.

Heb je vragen over complexe zorgvragen of wil je meedoen?

Met de diverse ontwikkelgroepen en partners worden deze thema’s uitgewerkt. We horen het graag wanneer er vragen zijn.

Nieuws Ontwikkelplaats Ervaringsdeskundigheid

Samenwerkingspartner

Logo Bovenregionale Samenwerking Jeugd
Scroll naar boven