‘Ouders willen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan’

De gemeente Utrecht wilde de informatie op hun website voor ouders en jongeren die jeugdhulp nodig hebben verbeteren. Ervaringsdeskundige adviseurs van Netwerk Beter Samen hebben meegedacht in drie werksessies. “Ouders willen het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. De tone of voice is dan belangrijk.”

Aanleiding om ervaringsdeskundigen in te zetten

In 2023 heeft de gemeente Utrecht de verordening voor jeugdhulp aangepast. In deze verordening staat onder andere welke jeugdhulp de gemeente biedt, hoe je deze hulp krijgt en wat de rechten en plichten zijn van ouders en jongeren. “We wilden precies opschrijven hoe het echt geregeld is, maar jongeren zeiden: ‘We snappen niets van dit document’. Daarom wilden we van ervaringsdeskundige ouders en jongeren weten welke informatie zij nodig hebben als ze ergens mee zitten. Zo kwamen we bij Netwerk Beter Samen uit”, vertelt Francien Wienbelt, adviseur Jeugd bij Gemeente Utrecht.

Werksessies met ervaringsdeskundige ouders

“In een gesprek met directeur Nely Sieffers van Netwerk Beter Samen hebben we onze wensen besproken. Daarna waren er drie werksessies met vijf ouders. We wilden dat de informatie duidelijk en makkelijk te vinden is en dat deze aansluit bij de behoeften van ouders. Met die ideeën zijn we aan de slag gegaan. Eerst dachten we dat onze website beter te vinden zou zijn door de juiste zoekwoorden toe te voegen”, vertelt Jennifer Lekkerkerker, collega van Francien.

Opbrengst van ervaringsdeskundige inzet

Jennifer: “De sessies gaven waardevolle informatie. Veel ouders weten niet dat jeugdzorg gedecentraliseerd is. Ze zoeken niet op de website van de gemeente, maar googelen op de klachten of problemen van hun kind en komen op andere websites uit. We bespraken welke informatie ouders nodig hebben. Het werd duidelijk dat de toon van de tekst heel belangrijk is. Ouders willen het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. We hebben ook jeugdhulpaanbieders in Utrecht erbij betrokken, zodat we samen veranderingen in de communicatie naar ouders en jongeren kunnen doorvoeren.”

Francien: “Na de eerste werksessie hebben we veel aanpassingen op de website gemaakt. Die bespraken we in de tweede sessie. Daarop kregen we weer goede feedback. Sommige teksten hadden nog niet de juiste toon of misten informatie. Ook die sessie heeft veel opgeleverd.”

Jennifer: “Tijdens de laatste sessie zeiden ouders dat ze graag een overzicht willen van welke partijen betrokken zijn bij de jeugdhulp. Wie doet wat, hoe werken ze samen en wat mag ik als ouder verwachten? Het gaat niet alleen om jeugdhulp, maar ook om onderwijs en samenwerkingsverbanden. Soms zijn er zoveel professionals bij betrokken dat het voor ouders lastig is te weten wie wat doet. Dan kun je als ouder het overzicht en de grip kwijtraken.”

Francien: “We gaan een kaart maken met een overzicht van  partijen en hoe ze samenwerken. Dit doen we ook weer samen met de jeugdhulpaanbieders in de stad, zodat we een visuele kaart maken die echt gebruikt gaat worden.”

Samenwerking met Netwerk Beter Samen

Jennifer: “De samenwerking met Netwerk Beter Samen was erg fijn. Je weet en begrijpt sneller wat ouders nodig hebben als je werksessies houdt. Het haalt je uit je eigen wereld. Ik heb er veel van geleerd. Als je teksten en beleid maakt, moet je je inleven in de persoon waar het om gaat. Als je je daarvan bewust bent, vind je sneller de juiste toon.”

Tip: Schrijf, denk en praat altijd over ouders alsof ze meekijken of meeluisteren. Deze tip staat in de brochure ‘Taal doet ertoe’, die Netwerk Beter Samen ontwikkelde na de werksessies met de gemeente Utrecht.

Francien: “De contacten met Netwerk Beter Samen waren prettig en professioneel. De gesprekken waren fijn en constructief. Het was goed dat ervaringsdeskundige ouders hun ervaringen deelden en ook oog hadden voor de complexiteit. We konden open en eerlijk praten. We konden ook onze twijfels uitspreken en samen zoeken naar wat wel en niet werkt. Er was ruimte voor emoties, maar het bleef constructief.”

Scroll to Top