welkom

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundige jongeren, ouders en professionals. We trainen jongeren en ouders om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. We helpen gemeenten en zorg- en onderwijsorganisaties om gelijkwaardig samen te werken met ervaringsdeskundigen. Zo werken we samen aan betere en meer samenhangende zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Samenwerken met verschillende perspectieven

Ervaringsacademie

De Ervaringsacademie heeft een gevarieerd aanbod van workshops en cursussen voor jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en professionals die samen willen leren en de ondersteuning aan gezinnen willen verbeteren door ervaringskennis beter te benutten.

Advies & Match

Op zoek naar een ervaringsdeskundige jongere of ouder? Netwerk Beter Samen heeft ervaringsdeskundigen in huis met expertise op allerlei terreinen. Ze zijn inzetbaar voor eenmalige bijeenkomsten, kortdurende en langdurige trajecten.

Community’s

In onze community’s delen we kennis, ervaringen en ondersteunen we elkaar. Of het nu gaat om ouders van kinderen met meervoudige zorgbehoeften, ervaringsdeskundige jongeren of ouders, of thema’s als onderwijs, suïcidepreventie en eetstoornissen – samen vinden we wegen voor verbetering en groei.

Projecten

Netwerk Beter Samen heeft projecten in eigen beheer, is partner en participeert in projecten van samenwerkingspartners zoals kenniswerkplaatsen, adviesbureaus, zorgorganisaties, gemeenten, expertisenetwerken en onderwijs.

Gemeenten

Onderwijs

Voorlichting door de ontwikkelgroep eetstoornissen

Zorg en welzijn

Kennis en onderzoek

De community van ouders komt samen voor ontmoeting en uitwisseling

Ouders

Petra Kempe en Marjan de Lange, twee teamleden van Netwerk Beter Samen

Ervaringsdeskundige
ouders

ExpEx ontwikkelen een product voor jongeren die in de jeugdzorg verblijven.

Ervaringsdeskundige
jongeren

Komende activiteiten

Nieuws

Samen ontwikkelen

Met een subsidie van ZonMw realiseerde Netwerk Beter Samen afgelopen jaar een professionaliseringsslag rond het…
Lees verder

Wij werken samen met

Scroll naar boven