Welkom

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

Logo netwerk beter samen
Bevordert participatie van ervaringsdeskundigen
Brengt het belang van ervaringskennis en -deskundigheid onder de aandacht

Recente berichten

 • Workshop gelijkwaardig samenwerken
  Gelijkwaardig samenwerken tussen ouders en professionals gaat niet vanzelf. Daarom heeft de Ervaringsacademie de workshop Gelijkwaardige samenwerking ontwikkeld. In de workshop krijgen professionals handvatten aangereikt en ervaren ze hoe het werkt. Kathinka Bruinsma ontwikkelde het programma.
 • Mijn oproep: Maak gebruik van die ouders
  Om het gezin centraal te stellen, geven we nog meer macht aan een instituut van gemeente, wijkteams en een paar (vaak grote) jeugdhulpaanbieders? Natuurlijk moet het stelsel beheersbaar en betaalbaar blijven. Maar kunnen wij ook eens kijken naar oplossingen die de macht van gezinnen juist vergroot in plaats van verkleint? Lees de blog van Tim Robbe, bestuurslid van Netwerk Beter Samen
 • Het levensverhaal centraal
  Marjan de Lange is zelfstandig adviseur Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling en ouder van een kind met een ondersteuningsvraag. Ze werkte mee aan de ontwikkeling van de activiteiten voor de Ervaringsacademie. “Door het levensverhaal centraal te stellen voelen kinderen en ouders zich beter gehoord en begrepen en krijgt de professional een breder perspectief.”
 • Samen als werkwoord
  Dat het toch echt gelukt is! De inkt op de oprichtingsakte van Netwerk Beter Samen was nog maar nauwelijks droog of we kregen de vraag om een ervaringsacademie op te zetten. Een academie van jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen waarin zij zich kunnen ontwikkelen en samen met professionals leren hoe de zorg beter kan. Afke Jong blogt over de nieuwe ervaringsacademie.
 • We zoeken een programmamanager voor nieuw op te zetten Ervaringsacademie
  Netwerk Beter Samen zoekt een programmamanager die de Ervaringsacademie gaat opzetten en coördineren. De Ervaringsacademie is een academie van jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen die bijdraagt aan betere zorg voor jeugdigen en gezinnen in de knel. Dat doen zij door samen met professionals te leren en ontwikkelen.
 • ‘Ze luisteren niet goed naar me’
  “Als ouders en jongeren één terugkerende klacht hebben over de zorg voor jeugd dan is het wel ‘Ze luisteren niet goed naar me.’ Het is een klacht die de laatste twintig jaar helaas niet minder is geworden, ondanks verschillende stelselwijzigingen en ontwikkeltrajecten.” Marjan de Lange blogt over de kunst van gelijkwaardig samenwerken.

Samenwerkingspartners

Samenwerken met Netwerk Beter Samen? Stuur een mail naar info@netwerkbetersamen.nl

Evenementen

Bijeenkomst ouderpanel kenniswerkplaats

Op donderdag 15 april zijn ouders welkom bij een bijeenkomst over prestatiedruk, ongezonde stress en schooluitval. Onderzoek laat zien dat jeugdigen in de regio Utrecht in toenemende mate prestatiedruk en ongezonde stress ervaren.