Welkom

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring in de jeugdhulp of in vastgelopen onderwijssituaties. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en – deskundigheid beter wordt benut voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. 

Netwerk Beter Samen:

Vormt een netwerkorganisatie
Stimuleert gelijkwaardige samenwerking
Wil samen blijven leren
Bevordert participatie van ervaringsdeskundigen
Brengt het belang van ervaringskennis en -deskundigheid onder de aandacht

Aankomende activiteiten

Eerste groep getrainde ervaringsdeskundigen

Onze diensten