welkom

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundige jongeren, ouders en professionals. Ieder van ons heeft ervaren wat wel en niet werkt als er hulp of zorg nodig is. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Diensten

Ervaringsacademie

De Ervaringsacademie heeft een gevarieerd aanbod van workshops en cursussen voor jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en professionals die samen willen leren en de ondersteuning aan gezinnen willen verbeteren door ervaringskennis beter te benutten.

Advies & Match

Op zoek naar een ervaringsdeskundige jongere of ouder? Netwerk Beter Samen heeft ervaringsdeskundigen in huis met expertise op allerlei terreinen. Ze zijn inzetbaar voor eenmalige bijeenkomsten, kortdurende en langdurige trajecten.

Community’s

In onze community’s delen we kennis, ervaringen en ondersteunen we elkaar. Of het nu gaat om ouders van kinderen met meervoudige zorgbehoeften, ervaringsdeskundige jongeren of ouders, of thema’s als onderwijs, suïcidepreventie en eetstoornissen – samen vinden we wegen voor verbetering en groei.

Projecten

Netwerk Beter Samen heeft projecten in eigen beheer, is partner en participeert in projecten van samenwerkingspartners zoals kenniswerkplaatsen, adviesbureaus, zorgorganisaties, gemeenten, expertisenetwerken en onderwijs.

Komende activiteiten

Nieuws

‘Iedereen is enthousiast’

Ervaringsdeskundige jongeren bij ExpEx-Utrecht zetten afgelopen jaar hun ervaringskennis in bij verschillende jeugdhulporganisaties. “Iedereen is…
Lees verder

Beter samen met:

Scroll to Top