Jeugd en gezin centraal

Onderzoek en kennisontwikkeling in Utrecht

Netwerk Beter Samen is partner van de regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal. De kenniswerkplaats heeft als doel ontwikkelen, verzamelen en delen van kennis om jeugdigen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. We werken hierin samen met jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek. Deze kenniswerkplaats is actief in de regio Utrecht Zuid-Oost, Eemland, Lekstroom en Utrecht-west.

In de kenniswerkplaats is een ouder- en jongerenbrigade actief en er zijn regelmatig bijeenkomsten waar ouders en jongeren ook aan kunnen meedoen. Wil je meedoen of op de hoogte blijven? Je kunt contact opnemen of aanmelden voor de nieuwsbrief van de kenniswerkplaats.

Bouwstenen

Partnerschap

In de regionale kenniswerkplaatsen werken we samen met het perspectief van onderzoek, praktijk, opleidingen, gemeenten, ouders en jongeren. We nemen deel aan de stuurgroep en het kernteam en ons netwerk is betrokken bij de ouder- en jongerenbrigade.

Mentaal kapitaal

Welke factoren hebben invloed op ongezonde stress, prestatiedruk, uitval en schoolverzuim/thuiszitten? Een onderzoek wat vorm krijgt in de regio Utrecht en daarin mag het perspectief van ouders en jongeren niet ontbreken. We delen regelmatig opbrengsten.

Klein en fijn projecten

Organisaties uit de regio kunnen kleine onderzoeksopdrachten laten uitvoeren door de kenniswerkplaatsen. We denken mee over de beoordeling van deze aanvragen en waar nodig ook bij de inhoudelijke invulling. Heb je een idee? Neem gerust contact op.

Nieuws over het project

Samenwerkingspartners

Komende activiteiten

Uitgelicht

Een artikel over Prestatiedruk en schoolstress bekeken vanuit verschillende perspectieven. Een filmpje voor scholen over schooluitval en een podcast geven inzicht in de opbrengsten van de kenniswerkplaats.

Scroll to Top