ExpEx Utrecht

Start ExpEx training Utrecht

Er is al een langere tijd een wens om in Utrecht een ExpEx groep te starten voor jongeren die iets willen doen met hun ervaringen voor andere jongeren en organisaties. Stichting ExpEx en Netwerk Beter Samen werken met een aantal zorgaanbieders samen aan een plan voor een start in 2022. Samen ontwikkelen, samen leren en samen ervaren zijn de bouwstenen van dit plan.

Doe je mee met de ExpEx training in Utrecht?

ExpEx Utrecht gaat van start! ExpEx zijn jongeren met een rugzak vol ervaringen. Denk aan jeugdzorg, GGZ, dak- en thuisloosheid, jeugddetentie of problemen thuis. Deze ervaringen zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren in de provincie Utrecht te verbeteren.

We zoeken jongeren tussen de 17 en onder de dertig jaar uit de provincie Utrecht met ervaring op het gebied van onder andere jeugdhulp, verslaving, pesten, (v)echtscheiding, jong ouderschap of langdurig thuiszitten.

Ben jij gemotiveerd om jouw kennis in te zetten voor het verbeteren van de situatie van andere jongeren? In september 2022 start voor 12 jongeren een training tot ExpEx ervaringsdeskundige in Utrecht.

Wil je meedoen? Nu even aanmelden via de knop hieronder want vol is vol!

Organisaties in Utrecht kunnen meedoen

Steeds meer organisaties in de provincie Utrecht gaan aan de slag met ervaringsdeskundigen om de verbinding tussen jongeren en hulpverlening te versterken. Dat betekent zoeken naar jongeren die hier iets mee willen doen maar ook zoeken hoe een jongere met ervaring ervaringsdeskundigheid kunnen ontwikkelen met o.a. een collectief van ervaringen. Ook zien we veel vragen rondom intervisie voor ervaringsdeskundigen. Daarom start in de provincie Utrecht een training voor ExpEx en daarna een community voor intervisie.

Organisaties die meedoen zorgen samen voor de financiering en komen een aantal keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren en samen met de ExpEx te werken aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de organisaties. Verder kunnen zij ook gebruik maken van de inzet van deze jongeren en is er advies beschikbaar. Gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders in de provincie Utrecht kunnen meedoen en contact opnemen met Nely Sieffers.

Wietske Hoekstra

Wil je meer weten over de start van de ExpEx training in provincie Utrecht?

Stuur een mail naar Wietske Hoekstra