ExpEx Utrecht

Ervaringsdeskundigen jongeren in Utrecht

Stichting ExpEx en Netwerk Beter Samen zijn met een aantal samenwerkingspartijen in augustus 2022 gestart met ExpEx-Utrecht. ExpEx is een landelijke stichting van getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als maatje of adviseur. Je vindt ExpEx op verschillende plaatsen in Nederland .
De eerste negen jongeren in Utrecht hebben in december 2022 hun training succesvol afgerond. De jongeren volgden de training (ontwikkeld door stichting Kernkracht) en zijn inzetbaar als ervaringsmaatje, adviseur of voorlichter.

Foto ExpEx Utrecht en samenwerkingspartners

Nieuwe basistraining ExpEx start in september, doe je mee?

De cursus ‘Werken met eigen Ervaring als ExpEx’ is een cursus voor jongeren (ex) cliënten uit de jeugdhulpverlening die hun eigen ervaringen functioneel willen leren inzetten als ervaringsmaatje en/of als sparringpartner/adviseur voor voogden, begeleiders en beleidsmakers. Dit leren zij in een groep met diverse jongeren die een mix aan ervaringskennis bezitten.

Ben jij gemotiveerd om jouw kennis in te zetten voor het verbeteren van de situatie van andere jongeren? 4 september 2023 start de basistraining voor een groep van 12 jongeren uit de provincie Utrecht. 26 juni kun je meer informatie krijgen tijdens de informatiebijeenkomst waar we meer vertellen over de training en de aanmeldingsprocedure.

Wil je meedoen met de training en/of informatiebijeenkomst op 26 juni? Je kunt nu aanmelden.

Foto groep 1 ExpEx Utrecht

ExpEx aan de slag in provincie Utrecht

ExpEx Utrecht is van start! ExpEx zijn jongeren met een rugzak vol ervaringen. Denk aan jeugdzorg, GGZ, dak- en thuisloosheid, uitval op school of problemen thuis. Deze ervaringen zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren in de provincie Utrecht te verbeteren.

De eerste groep jongeren tussen de 17 en onder de dertig jaar hebben de training afgerond. Maandelijks komen de ExpEx bij elkaar in hun community voor uitwisseling en intervisie. Er wordt ook samengewerkt aan diverse opdrachten. De samenwerkingspartners hebben opdrachten waarin ze nu samenwerken met de ExpEx en er zijn ook beperkte mogelijkheden voor andere opdrachten. Wil je samenwerken met ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx Utrecht? Je kunt contactopnamen met Hellen Houterman.

Organisaties in Utrecht kunnen meedoen

Steeds meer organisaties in de provincie Utrecht gaan aan de slag met ervaringsdeskundigen om de verbinding tussen jongeren en hulpverlening te versterken. Dat betekent zoeken naar jongeren die hier iets mee willen doen maar ook zoeken hoe een jongere met ervaring ervaringsdeskundigheid kunnen ontwikkelen met o.a. een collectief van ervaringen. Ook zien we veel vragen rondom intervisie voor ervaringsdeskundigen. Daarom is Netwerk Beter Samen met diverse samenwerkingspartners in de provincie Utrecht een training voor jongeren gestart en volgt daarna een community voor intervisie.

Organisaties die meedoen zorgen samen voor de financiering en komen een aantal keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren en samen met de ExpEx te werken aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de organisaties. Verder kunnen zij ook gebruik maken van de inzet van deze jongeren en is er advies beschikbaar. Gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders in de provincie Utrecht kunnen meedoen en contact opnemen met Nely Sieffers.

Samenwerkingspartners ExpEx Utrecht

Logo Youke
Logo Timon
Logo UMC psychiatrie
Logo De rading
Logo BSA jeugdhulp
Logo gemeente Utrecht

Wil je meer weten over de inzet van ExpEx of als organisatie meedoen met dit project in provincie Utrecht?

Stuur een mail naar het projectteam van ExpEx Utrecht

Logo ExpEx Utrecht