ExpEx Utrecht

Samen leren en ontwikkelen met ervaringsdeskundige jongeren

Stichting ExpEx en Netwerk Beter Samen zijn met samenwerkingspartijen in augustus 2022 gestart met ExpEx-Utrecht. ExpEx is een landelijke stichting van getrainde jongeren die ervaring hebben in de jeugdhulp en zich inzetten als maatje of adviseur. Je vindt ExpEx op verschillende plaatsen in Nederland.

In 2022 en 2023 zijn de eerste twee groepen in Utrecht opgeleid. De jongeren zijn inzetbaar als ervaringsmaatje, adviseur of voorlichter. Dat doen ze vrijwillig voor de samenwerkingspartners van het project ExpEx-Utrecht. Andere organisaties kunnen de ExpEx inhuren via Advies & Match.

Bouwstenen project ExpEx in Utrecht

Basistraining ExpEx

De cursus ‘Werken met eigen Ervaring als ExpEx’ is een cursus voor jongeren (ex) cliënten uit de jeugdhulpverlening die hun eigen ervaringen functioneel willen leren inzetten als ervaringsmaatje en/of als sparringpartner/adviseur voor voogden, begeleiders en beleidsmakers. Dit leren zij in een groep met diverse jongeren die een mix aan ervaringskennis bezitten.

Community

In de maandelijkse community komen de ervaringsdeskundige jongeren van ExpEx-Utrecht bij elkaar. In deze bijeenkomsten is er ruimte voor ontmoeting met een hapje eten. In het inhoudelijke deel is er uitwisseling, inspiratie, intervisie en verdieping. De bijeenkomsten worden begeleid door jongerencoördinator Shanon IJkema en projectleider Hellen Houterman.

Samen ontwikkelen

Met de samenwerkingspartners van ExpEx-Utrecht zijn afspraken gemaakt over de vrijwillige inzet van de getrainde jongeren. Binnen deze afspraken worden vragen ingevuld met de beschikbare ExpEx. Vier keer per jaar komen de samenwerkingspartners samen met het projectteam en ExpEx bij elkaar in een ontwikkelsessie voor uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Een ExpEx nodig?

Met de samenwerkingspartners van ExpEx-Utrecht zijn afspraken gemaakt over de vrijwillige inzet van de getrainde jongeren. Organisaties die geen samenwerkingspartner zijn, kunnen via de Advies & Match dienst een aanvraag indienen als ze een ervaringsdeskundige jongeren in willen zetten. Dat kan voor eenmalige, kortdurende of langere trajecten.

Nieuws ExpEx

Betrokken doelgroepen

Van een jongere met ervaring naar een ExpEx

ExpEx zijn jongeren met een rugzak vol ervaringen. Denk aan jeugdzorg, GGZ, dak- en thuisloosheid, uitval op school of problemen thuis. Deze ervaringen zetten zij in om de hulpverlening aan jongeren te verbeteren. In de provincie Utrecht kunnen jongeren een basistraining volgen. Er zijn ook maandelijkse community-bijeenkomsten. De organisatie en coördinatie van ExpEx-Utrecht is in handen van Netwerk Beter Samen. Jongeren kunnen trainingen en bijeenkomsten van Netwerk Beter Samen volgen en werken mee in allerlei projecten, zoals rondom suïcidepreventie, zorg en onderwijs en eetstoornissen.

Samenwerkingspartners

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met ervaringsdeskundigen om de verbinding tussen jongeren en hulpverlening te versterken. In de provincie Utrecht werken een aantal organisaties samen om jongeren op te leiden tot ervaringsdeskundige ExpEx. Jongeren die de training succesvol hebben afgerond komen maandelijks bij elkaar voor intervisie, inspiratie en verbinding.

Organisaties die meedoen aan het project ExpEx-Utrecht zorgen samen voor de financiering. Ze komen een paar keer per jaar bij elkaar om van elkaar te leren en samen met de ExpEx te werken aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de organisaties. Samenwerkingspartners kunnen ook gebruikmaken van de inzet van deze jongeren. Gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders in de provincie Utrecht kunnen meedoen en contact opnemen met projectleider Hellen Houterman.

Samenwerkingspartners ExpEx Utrecht


Projectleider Hellen Houterman

is bereikbaar voor vragen over ExpEx Utrecht

Scroll to Top