Klachten

Deelnemers aan de activiteiten van Netwerk Beter Samen kunnen onvrede over de dienstverlening van Netwerk Beter Samen kenbaar maken, zodat duidelijk wordt waar problemen liggen en we kunnen bekijken welke oplossing daarvoor te vinden is. In de klachtenregeling hebben we vastgelegd hoe we hiermee omgaan.

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@netwerkbetersamen.nl

Scroll to Top