Schoolstress

Focusgroep ouders prestatiedruk en schooluitval

Jongeren ervaren in toenemende mate schoolstress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school, zoals blijkt uit een groeiend aantal verzuimmeldingen en thuiszitters. Om meer zicht te krijgen op oorzaken en oplossingsrichtingen werkt de regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal aan het onderzoek Mentaal Kapitaal. In de focusgroep kunnen ouders met hun eigen ervaringen en kennis meedenken over dit onderzoek.