samen wijzer bij suïcidaliteit

Een online informatieplatform voor ouders

Toenemende suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen raakt steeds meer ouders, een perspectief dat nog weinig zichtbaar is. Ouders kunnen in hun onmacht en verdriet de wanhoop nabij zijn. De intensiteit van de (mantel)zorg, het taboe op suïcidaliteit en onbegrip vanuit de omgeving hebben grote impact op de ouders. Veel ouders ondervinden moeilijkheden bij hun zoek-tocht naar goede hulpverlening voor hun kind en ervaren weinig aandacht voor de oorzaken achter suïcidaliteit en hoe dat voorkomen kan worden.

Daarom ontwikkelen we in 2024 samen met ervaringsdeskundige ouders, – jongeren en -professionals een online informatieplatform, dat invulling geeft aan de informatie- en ondersteuningsbehoefte van ouders. Dit voorkomt lange zoektochten langs versnipperde informatie, reduceert stress voor ouders en voorkomt besluiten op basis van gebrekkige informatie. Daarmee zijn bovendien niet alleen de ouders, maar ook de jongeren geholpen. Het project Ouders samen wijzer bij suïcidaliteit wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Wat gaan wij doen in 2024?

Online informatieplatform

Samen met onze ontwikkelgroep, diverse betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen ontwikkelen we een online informatieplatform over suïcidaliteit voor ouders. Een platform voor ouders met informatie, ervaringsverhalen en wegwijzer.

Bekendheid creëren

Wanneer het informatieplatform online is wordt er een campagne opgezet om de bekendheid te vergroten. Hierin werken we samen met 113, bovenregionale expertise netwerken, zorgaanbieders, oudernetwerken en cliëntenorganisaties.

Plan voor het vervolg

We gaan met diverse partners in gesprek voor het creëren van een vervolg met het informatieplatform voor ouders. Daarvoor is een duurzame financiering nodig en ook een plan hoe we het verder gaan uitbouwen.

Nieuws

Samenwerkingspartners

Tilly van Uffelen


Heb je een vraag over dit project?

Je kunt een bericht achterlaten voor Tilly van Uffelen. Zij geeft zo snel mogelijk een reactie.

Scroll to Top