Community

Ontmoeten, inspireren en leren

Ontmoeten, inspireren, leren en ontwikkelen zijn de kernwoorden van de communitiy’s van Netwerk Beter Samen. Er zijn community’s voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag en voor ervaringsdeskundige ouders en -jongeren.

In verschillende ontwikkelgroepen komen ervaringsdeskundige ouders, jongeren en professionals samen rond een specifiek thema. We hebben ontwikkelgroepen voor het verbeteren van de verbinding onderwijs en zorg, ervaringsdeskundigheid bij eetstoornissen en suïcidepreventie.

Agenda

Onze community’s

Foto: community

Community ervaringsdeskundigen

Voor ervaringsdeskundige jongeren en -ouders is het belangrijk om andere ervaringsdeskundigen te ontmoeten. Uitwisseling van ervaringen versterkt de collectieve ervaringskennis en de kwaliteit van het werk.

Community ervaringsdeskundigen


Samen ontwikkelen krijgt in de community vorm met intervisie en uitwisseling over de werkzaamheden in de regio.
Voor: Ervaringsdeskundigen in Utrecht en Flevoland
Begeleiding: Marjan de Lange en Astrid van der Kooij
Frequentie: 4x per jaar
Mogelijk gemaakt door: Bovenregionale expertise netwerken jeugd en ZonMwTekst hier invoeren.

ExpEx Jongeren diploma

Community
ExpEx Utrecht

Voor ervaringsdeskundige jongeren is er een community na het volgen van de ExpEx training. Samenwerken met zorgaanbieders, opleidingen en gemeenten vraagt ook om uitwisseling met andere ervaringsdeskundigen.

Community ExpEx


Samenwerken aan de collectieve ervaringskennis en opdrachten krijgt maandelijks inhoud in de community.
Voor: Jongeren met een voltooide ExpEx training
Begeleiding: Hellen Houterman en Shannon IJkema
Frequentie: 1x per maand
Mogelijk gemaakt door: partners ExpEx Utrecht.Tekst hier invoeren.

Community ouders met zorgintensieve kinderen

Ouders met meervoudige en vaak vastlopende zorgvragen zijn vaak eenzaam in hun zoektocht en kunnen steun bij elkaar ervaren. In Utrecht Leidsche Rijn is de Bijzonder Ouder Contact groep gestart voor ouders met zorgintensieve kinderen.

Community ouders met zorgintensieve kinderen


Twee ervaringsdeskundige ouders begeleiden de groep, die bij elkaar komt voor uitwisseling en verdieping.
Voor: ouders met een ernstig of meervoudig beperkt zorgintensief kind.
Begeleiding: Saida Al Ayachi en Shirin van Rooijen
Frequentie: tweemaandelijks
Mogelijk gemaakt door: Bovenregionale expertise netwerken jeugd.

Ontwikkelgroep
onderwijs-zorg

Motto voor deze ontwikkelgroep is ‘Leren en ontwikkelen voor elk kind!’. In deze groep brengen we ervaringsdeskundige ouders en -jongeren samen die zich richten op het verbeteren van de samenwerking en samenhang tussen onderwijs, zorg, ouders en jeugd.

Ontwikkelgroep
onderwijs-zorg

Deze ontwikkelgroep is voor ervaringsdeskundige ouders en -jongeren uit de provincie Utrecht
Projectleiding: Astrid van der Kooi
Mogelijk gemaakt door ZonMw

Ontwikkelgroep eetstoornissen

Ontwikkelgroep leven
met een eetstoornis

In de regio zijn er veel vragen voor ervaringsdeskundigen met een eetstoornis. Samen maken we een plan hoe we dit beter kunnen organiseren voor het netwerk van K-eet in Utrecht en Flevoland. In de groep ook veel aandacht voor de collectieve ervaringskennis.

Ontwikkelgroep leven
met een eetstoornis

Voor: ervaringsdeskundigen Utrecht-Flevoland
Begeleiding: Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Ontwikkelgroep suïcidepreventie

Samen met ervaringsdeskundigen en professionals werken we aan suïcide-preventie met ook aandacht voor ouders. Onder andere door de ontwikkeling van een cursus, het uitwerken van een plan met partners in Utrecht en het realiseren van een landelijk platform voor ouders.

Ontwikkelgroep suïcidepreventie

Voor: ervaringsdeskundigen, professionals
Projectteam: Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Nieuws

Meedenken over onderwijs en zorg?

De ontwikkelgroep Onderwijs en Zorg zoekt nog ervaringsdeskundige ouders en jongeren.

Reviews

Veelgestelde vragen

Samenwerkingspartners community

Scroll to Top