Projecten

Netwerk Beter Samen werkt samen met ervaringsdeskundigen, jongeren, ouders, professionals en veel andere partners aan diverse projecten. Het doel hiervan is om de gelijkwaardige samenwerking te versterken en de hulp en zorg beter te laten aansluiten bij het kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

We hebben projecten in eigen beheer en zijn ook partner of participeren in projecten van kenniswerkplaatsen, adviesbureau’s, zorgaanbieders, gemeenten en onderwijs.

Heb je een vraag over deelname aan een project of een vraag over de projecten? Neem gerust contact op.

Foto: actief aan de slag op onze netwerkdag

Overzicht lopende projecten

Samen ontwikkelen

In het project Samen ontwikkelen breiden we de community van ervaringsdeskundigen uit op het gebied van passend onderwijs, zorg en andere ondersteuningsvragen. De advies en match krijgt een verdere doorontwikkeling waarin we beschikbare ervaringsdeskundigen matchen met opdrachten van samenwerkingspartners. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het programma Voor Elkaar van ZonMw.

Rol: projectleider en penvoerder
Waar: provincie Utrecht
Looptijd: 1 januari – 31 december 2023

ExpEx Utrecht

Er is al langer een wens om in Utrecht een ExpEx groep te starten voor jongeren die met hun eigen ervaring iets willen betekenen voor andere jongeren, praktijk, beleid of kennisontwikkeling. Samen met aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming, Hogeschool Utrecht en andere partners werken we aan een plan om dit in 2022 te laten starten.

Rol: projectleider en penvoerder
Waar: provincie Utrecht
Start: augustus 2022 – juli 2024

Project Ervaringsacademie

In het project ervaringsacademie werken jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen samen aan het verbeteren van zorg voor jeugdigen en gezinnen in de regio Utrecht en Flevoland. Dat doen zij door samen met professionals te leren en te ontwikkelen. Workshops, cursussen, community, advies en onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid zijn onderdelen van dit project.

Rol: projectleider en penvoerder
Waar: provincie Utrecht en Flevoland
Looptijd: 1 mei 2021 – 1 mei 2024

Regionale kenniswerkplaats

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en gezin Centraal heeft als doel het genereren, verzamelen en delen van kennis om jeugdigen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien.
Ouders en jongeren hebben een actieve rol in deze kenniswerkplaats en zijn betrokken bij onderzoeken en denken mee over nieuwe thema’s.

Rol: partner stuurgroep
Provincie Utrecht met uitzondering van Utrecht Stad
Looptijd: 1 sept. 2020 – 1 sept. 2024

(Hoog)begaafd in het basisonderwijs

Passenderwijs wil met behulp van de subsidie een aanvullende, structurele ondersteuning realiseren in het basisonderwijs op de volgende twee gebieden:
(vroeg) signalering en scholing ten behoeve van (hoog)begaafde kinderen.
Verdieping en uitbreiding van het aanbod binnen de extra ondersteuning aan (hoog)begaafde kinderen.

Rol: partner stuurgroep en werkgroep
Regio: Utrecht-West
Looptijd: 1 sept 2019 – 1 sept 2023

Onderzoek jeugdbescherming

Onderzoek jeugdbescherming
De rekenkamer van gemeente Amersfoort laat onderzoek doen naar de jeugdbescherming en de samenwerking met de lokale teams n.a.v. diverse klachten van ouders en op verzoek van de gemeenteraad. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door DSP-groep en Netwerk Beter Samen ondersteunt bij de werving van ouders, doet mee aan bijeenkomsten en geeft advies.

Rol: participatie en advies
Waar: gemeente Amersfoort
Looptijd: 24 jan 2022 – juli 2022