Projecten

Samen leren en ontwikkelen

Netwerk Beter Samen werkt samen met ervaringsdeskundigen, jongeren, ouders, professionals en veel andere partners aan diverse projecten. Het doel hiervan is om de hulp en zorg beter te laten aansluiten bij het kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

We hebben projecten in eigen beheer en zijn ook partner of participeren in projecten van kenniswerkplaatsen, adviesbureaus, zorgaanbieders, gemeenten en onderwijs.

Onze projecten

Oudersteunpunt SamenWIJS

Voor het oudersteunpunt SamenWIJS in de regio Utrecht-west hebben we een ervaringsdeskundige adviseur die meedenkt met vragen van ouders. Verder bieden we in dit project inspiratie met blogs en we denken mee over de informatie voor ouders, een ouderbijeenkomst en monitoring.

Samen wijzer bij suïcidaliteit

In dit project wordt in 2024 een online platform ontwikkeld voor ouders die te maken hebben met suïcidaal gedrag bij hun kinderen. Informatie, kennis en ervaring voor ouders waarmee we bijdrage aan suïcidepreventie. We werken samen met 113 en dit wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Samen ontwikkelen

In het project Samen ontwikkelen breiden we de community van ervaringsdeskundigen uit op het gebied van passend onderwijs, zorg en andere ondersteuningsvragen. De Advies en Match-dienst krijgt een doorontwikkeling, zodat we ervaringsdeskundigen beter kunnen matchen met opdrachten.

Expex Utrecht

Met een aantal Utrechtse gemeenten, aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming en de Hogeschool Utrecht trainen we jongeren met ervaring tot ervaringsdeskundige ExpEx. De ExpEx hebben ook een eigen community voor intervisie, inspiratie, verdieping en ontmoeting.

Project Ervaringsacademie

In dit project werken jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen samen aan het verbeteren van zorg voor jeugdigen en gezinnen in de regio Utrecht en Flevoland. Door met professionals te leren en te ontwikkelen. Workshops, cursussen, community, advies en onderzoek zijn onderdelen van dit project.

(Hoog)begaafd Passenderwijs

Met het samenwerkingsverband Passenderwijs wordt er gewerkt aan betere ondersteuning voor kinderen die (hoog)begaafd zijn. Dit is gericht op extra steun voor de kinderen en ook de deskundigheid van docenten. Hiermee willen we voorkomen dat deze kinderen uitvallen in het onderwijs.

Meer weten?

Heb je een vraag over deelname aan een project of een vraag over een van de projecten?

Ervaringen

Veelgestelde vragen

Samenwerkingspartners projecten

Scroll naar boven