Projecten

Netwerk Beter Samen werkt mee in verschillende projecten. En houdt zich aanbevolen mee te werken en denken in andere projecten.

Regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en gezin Centraal heeft als doel het genereren, verzamelen en delen van kennis om jeugdigen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien.

Ouders en jongeren hebben een actieve rol in deze kenniswerkplaats en zijn betrokken bij onderzoeken en denken mee over nieuwe thema’s.

Netwerk Beter Samen neemt deel aan de stuurgroep, kernteam en ouderbrigade van de kenniswerkplaats.

Provincie Utrecht met uitzondering van Utrecht-Stad

Samen met Hoge school Utrecht, GGD, jeugdzorgaanbieders, Samen-Veilig, opleidingen, Nederlandse Jeugdraad en Netwerk Beter Samen.

Looptijd: 1 sept 2020 – 1 sept 2024

Website Kenniswerkplaats

(Hoog)begaafd in het basisonderwijs

Passenderwijs wil met behulp van de subsidie een aanvullende, structurele ondersteuning realiseren op de volgende twee gebieden:

  1. (vroeg) signalering en scholing ten behoeve van (hoog)begaafde kinderen.
  2. Verdieping en uitbreiding van het aanbod binnen de extra ondersteuning aan (hoog)begaafde kinderen.

Ouders van Netwerk Beter Samen zitten in de stuur- en werkgroep van dit project.

Regio Utrecht-West: Oudewater, Montfoort, Woerden, De ronde venen en Stichtse Vecht.

Samen met Passenderwijs, scholen en Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Looptijd: 1 sept 2019 – 1 sept 2023

Website Passenderwijs