Gemeente Woerden: Ouderbijeenkomst levert vijf concrete acties op

Laura Verkerk en Nely Sieffers in gesprek over het beleid in Woerden

Voor de nieuwe maatschappelijke agenda zocht de gemeente Woerden input van haar inwoners. Netwerk Beter Samen organiseerde een ouderbijeenkomst. Nely Sieffers, ervaringsdeskundig adviseur, begeleidde het gesprek en vertaalde samen met beleidsmedewerker Laura Verkerk de opbrengst naar vijf concrete doelen. De gemeente gaat nu met deze doelen aan de slag.

Ervaringen van ouders

Laura Verkerk: “Vanuit mijn perspectief als ambtenaar was het logisch om tijdens de ouderbijeenkomst naar de ervaringen van ouders met inkoop te vragen. Maar zo’n vraag staat heel ver van de beleving van ouders af. Nely adviseerde om open naar de vragen en behoeften van ouders te kijken én om deze inbreng te vertalen naar de maatschappelijke agenda.”  

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor ouders

Nely Sieffers: De ouderbijeenkomst is als heel waardevol ervaren en er zijn concrete acties uit voortgekomen. Er komen laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouders, de gemeente gaat de informatievoorziening aan ouders verbeteren, het lokale team gaat aan de slag met het thema gelijkwaardig samenwerken, ouders en ervaringsdeskundigen denken vaker mee over beleid. Deze punten zijn opgenomen in de maatschappelijke agenda. Die agenda is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt nu uitgevoerd.” 

Laura Verkerk: “Ik heb geleerd dat het perspectief van ouders echt een eigen perspectief is, dat anders is dan dat van jongeren en van professionals. Het heeft veel opgeleverd hun ervaringen apart op te halen.”  

Scroll naar boven