Kritische vrienden van Netwerk Beter Samen

René Peters, Tim Robbe, Gieke Buur en Rob de Munck vormen samen de nieuwe Raad van Advies van Netwerk Beter Samen. De raad gaat gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie en het bestuur.

Kritische vrienden van Netwerk Beter Samen Lees verder