ONze experts

mensenwerk

Bij Netwerk Beter Samen zijn allerlei mensen betrokken. Als bestuurslid, trainer, directeur, ondersteuner, projectleider, adviseur, ervaringsdeskundig ouder of jongere.

Afke Jong

Voorzitter bestuur

Meer over Afke

Afke Jong

Afke is senior adviseur Jeugd in de regio Gooi en Vechtstreek. Ze is medeoprichter van Netwerk Beter Samen. Haar persoonlijke ervaringen als ouder van een kind in de jeugdzorg waren daarnaast de inspiratie voor haar literaire debuut Een ongelukkige plek, een verhalenbundel over de kwetsbaarheid van ouderschap en veerkracht van kinderen.

Anita Kentie

Adviseur in de regio Eemland

Meer over Anita

Anita Kentie

Werkte voorheen als stedenbouwkundige maar bouwt nu aan betere jeugdzorg als ervaringsdeskundig adviseur. Ze denkt mee over het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en onderwijs en doet mee aan de pilots van het Regionaal Expertteam Eemland en de leercirkel complexe casuïstiek.

Debby Zuijderwijk

Projectassistent

Meer over Debby

Debby Zuijderwijk

Debby zorgt dat allerlei praktische zaken in de organisatie van Netwerk Beter Samen op orde zijn. debby@netwerkbetersamen.nl

Ezra Sieffers

Secretaris bestuur

Meer over Ezra

Ezra Sieffers

Ezra is student, ondernemer en ervaringsdeskundige.
Hij helpt jongeren met een afstand tot de de arbeidsmarkt bij het behalen van hun doelen door middel van begeleiding en sport. Tijdens zijn middelbare schoolperiode kwam hij thuis te zitten. De begeleiding die hij kreeg sloot niet aan bij wat hij nodig had. ‘Het had naar mijn mening anders gekund, onder andere door gebruik te maken van ervaringskennis.’

Hellen Houterman

Projectleider ExpEx Utrecht

Meer over Hellen

Hellen Houterman

Hellen heeft een ruime ervaring in het werken met ervaringsdeskundige jongeren. Zij heeft zich onder andere ingezet als ondersteuner van jongereninitiatieven, cliëntenraden, coördinator van de verkiezing Jeugd Award en The Bus on Tour.
Haar kracht ligt in verbinding en aanstekelijke enthousiasme waarmee ze mensen aanmoedigt.

Hosea Sieffers Foto

Hosea Sieffers

Techniek en vormgeving

Meer over Hosea

Hosea Sieffers

Hosea volgde zijn eigen pad in het onderwijs. Hij rondde in 2022 het Grafisch Lyceum Utrecht af. Binnen Netwerk Beter Samen ondersteunt hij de ICT, werkt hij als vormgever en fotograaf.

Janneke van Bockel

Trainer Basistraining ervaringsdeskundige ouder

Meer over Janneke

Janneke van Bockel

Janneke is ouderschapsdeskundige, schrijver en moeder van twee dochters. Ze verdiepte zich in de psychologie van ouderschap en maakte kennis met het werk van Alice van der Pas. Sindsdien is ouderschap haar stokpaardje. Ze spreekt, schrijft, coacht en adviseert over ouderschap.

Jess van de Griend

Projectontwikkelaar ‘Ouders en Suïcidepreventie’

Meer over Jess

Jess van de Griend

Jess heeft een achtergrond in de communicatie. Ze is moeder van twee zoons van wie de oudste autisme heeft en meerdere depressies heeft doorgemaakt. Binnen Netwerk Beter Samen zet ze zich in om de ondersteuning van ouders van een kind met suïcidaal gedrag te verbeteren.

Kathinka Bruinsma

Trainer, adviseur

Meer over Kathinka

Kathinka Bruinsma

Kathinka Bruinsma is moeder van twee. In haar werk begeleidt ze ouders, wijkbewoners, organisaties en gemeenten in gelijkwaardige samenwerking.
Kathinka is inzetbaar als trainer en adviseur.

Maartje de Vries

Trainer en ervaringsdeskundige

Meer over Maartje

Maartje de Vries

Maartje is coach van vrouwen en ouders van kinderen met autisme en eigenaar van Perspectivia coaching. Maartje is een ervaringsdeskundige moeder van een zoon en dochter met autisme en deelt haar ervaringen in haar werk en trainingen.

Marjan de Lange

Projectontwikkelaar community ervaringsdeskundigen en trainer

Meer over Marjan

Marjan de Lange

Marjan is adviseur jeugdhulp en docent master orthopedagogiek. Samen met jongeren, ouders en professionals werkt ze aan steeds betere jeugdhulp. Door samen te kijken wat werkt en hoe het beter kan. Door kennis over wat werkt, kennis van professionals en ervaringskennis van ouders en jongeren te benutten. Door samen te onderzoeken, ontwikkelen en uit te testen.

Marjon Kuipers

Trainer

Meer over Marjon

Marjon Kuipers

Marjon Kuipers is oprichter van de Autisme Academie en bekend van Plan B en C. Ze is gespecialiseerd in autisme gerelateerde conflicten, trauma, stress- en emotiemanagement. Marjon is zelf een ervaringsdeskundige ouder en deelt ook haar levenslessen vanuit eigen ervaringen.

Foto: Marlene Venant

Marlene Venant

Ervaringsdeskundige adviseur toekomstscenario

Meer over Marlene

Marlene Venant

Marlene is getrouwd en heeft twee zonen (14 en 11 jaar) met ADHD. Na een periode van uithuisplaatsing van augustus 2019 tot december 2020, praat haar gezin openlijk over de impact hiervan. Marlene ervoer destijds veel eenzaamheid en schaamte, maar is nu vastberaden om andere ouders in soortgelijke situaties te steunen. Ze deelt haar ervaringen door middel van lezingen en workshops en is vrijwillig actief bij SOS Kinderdorpen. Ze heeft diverse trainingen gevolgd en denkt nu ook mee over beleid. Marlene streeft ernaar om als ervaringsdeskundige te werken en biedt ondersteuning aan ouders met uithuisgeplaatste kinderen.

Foto: Moniek Slagter

Moniek Slagter

Projectontwikkelaar community ervaringsdeskundigen en adviseur in de regio

Meer over Moniek

Moniek Slagter

Moniek is socioloog, fotograaf en docent fotografie. Ze is als ervaringsdeskundig ouder actief op het gebied van passend onderwijs, hoogbegaafdheid en schooluitval/psychische klachten en zorg bij niet-passend onderwijs.

Nely Sieffers

Directeur, trainer en ervaringsadviseur

Meer over Nely

Nely Sieffers

Nely Sieffers is een ervaringsadviseur met een ruime ervaring op het gebied van de participatie van ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen. Het leven van gezinnen en jeugdigen staat centraal in haar werkwijze. Ze heeft een breed netwerk en expertise op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, jeugdbescherming, zorg en ondersteuning voor gezinnen.

Saskia Schipper

Trainer cursus in verbinding zijn bij suïcidale gedachten

Meer over Saskia

Saskia Schipper

Saskia Schipper is POHggz in de verslavingszorg en is trainer bij de Autisme Academie. Saskia heeft in de zomer van 2022 haar zoon verloren doordat hij het perspectief op leven is verloren. Deze ervaring is een bron van kennis waarmee ze andere wil helpen in de worsteling van in verbinding blijven.

Shannon IJkema

Jongeren-coördinator ExpEx Utrecht en ervaringsdeskundige

Meer over Shannon

Shannon IJkema

Shannon zet zich als ervaringsdeskundige onder andere in voor ExPex op verschillende gebieden, zoals drugs, of als maatje voor jongeren die ergens tegenaan lopen in haar woonplaats Lelystad en omgeving. Ze is jongeren-coördinator van ExpEx-Utrecht en traint jongeren die ExpEx willen worden.

Tilly van Uffelen

Tilly van Uffelen

Communicatie

Meer over Tilly

Tilly van Uffelen

Tilly heeft een achtergrond in de journalistiek en werkt als zelfstandig tekstschrijver. Als pleegmoeder weet ze wat wél (nabijheid) en niet goed (opsluiten) werkt. Schreef met Peter Dijkshoorn het boekje Jij hebt de sleutel, naar humane jeugdzorg zonder separeren.

Scroll to Top