Advies en match

Gemeentes, zorgorganisaties en andere maatschappelijke instellingen zoeken vaak ervaringsdeskundige ouders of jongeren. Netwerk Beter Samen heeft verschillende professionele ervaringsdeskundigen die ingehuurd kunnen worden. Ervaringsdeskundige ouders van Netwerk Beter Samen brengen hun kennis en ervaring in bij inkooptrajecten bij gemeenten, in projecten rond terugdringen van uithuisplaatsingen en het verbeteren van dienstverlening in de jeugdbescherming.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en tarieven? Mail naar info@netwerkbetersamen.nl

Portfolio advies en match opdrachten

Ervaringsdeskundigen oudersteunpunt Passenderwijs

In twee sessies denken vier ervaringsdeskundige adviseurs mee met het samenwerkingsverband Passenderwijs. over de invulling van ervaringsdeskundige steun voor ouders met kinderen in het primair onderwijs in de regio Utrecht-west. Dit is een vervolg op de eerdere advisering over de informatie van het oudersteunpunt.

Opdrachtgever: gemeente Woerden
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: regio Utrecht-west
Looptijd: mei – augustus 2023
Adviseur: Astrid van der Kooij
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Ouders en de maatschappelijke agenda
in Woerden

Gemeente Woerden werkt aan een nieuwe maatschappelijke agenda voor de inwoners in Woerden. Samen met de gemeente organiseren we een bijeenkomst voor ouders om ook hun ervaringen en expertise hierbij te betrekken. Na de bijeenkomst wordt verder meegedacht over de implementatie van de opbrengsten in het beleid.

Opdrachtgever: gemeente Woerden
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: gemeente Woerden
Looptijd: mei – augustus 2023
Adviseur: Nely Sieffers
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Foto: sfeerbeeld

Prestatiedruk Utrecht-Stad

Prestatiedruk en normaliseren vraagt om een maatschappelijk debat en dit wordt vorm gegeven in Gemeente Utrecht samen met maatschappelijke partners, onderwijs, ouders en jongeren. Netwerk Beter Samen denkt mee vanuit het ouderperspectief en is betrokken bij het gesprek met ouders in de wijk Leidsche Rijn.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Rol: participatie en advies in de werkgroepen
Waar: Utrecht-stad
Looptijd: mei 2022 – juli 2023
Adviseurs: Kathinka Bruinsma en Nely Sieffers

Advies oudersteunpunt Sterk-VO

Het samenwerkingsverband Sterk VO heeft een vragenlijst uitgezet voor ouders. Op deze manier kunnen ouders meedenken over de inrichting van het oudersteunpunt voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Utrecht. Netwerk Beter Samen analyseert de uitkomsten en geeft een inhoudelijk advies.

Rol: ervaringsdeskundig advies
Waar: Utrecht-stad
Looptijd: maart 2023 – april 2023
Adviseurs: Astrid van der Kooij en Nely Sieffers

Keuzehulp jeugdhulp

Er wordt voor de gezinsprofessionals in de basiszorg (o.a wijkteam en schoolmaatschappelijk werk) een nieuwe keuzehulp ontwikkeld. Deze keuzehulp is gericht op het samen met ouders en kinderen bespreken en het samen komen tot een beslissing voor inzet van effectieve hulp.

Opdrachtgever: Universiteit Amsterdam
Rol: werving van vijf ervaringsdeskundige ouders
Waar: Nederland
Looptijd: april – juni 2022
Adviseur: Nely Sieffers

Beter Maatwerk

In dit project gaan vijf grote zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Utrecht een jaar lang met elkaar en met ervaringsdeskundigen aan de slag om te leren en innoveren op het bieden van maatwerk. Dit met als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen. Het traject werd begeleid door K2 en in uitgebreid artikel worden de resultaten gedeeld.

Opdrachtgever: stichting Timon
Rol: participatie en advies
Waar: regio zuid-oost Utrecht
Looptijd: 2022
Adviseur: Tilly van Uffelen

Oudersteunpunt Passenderwijs

Samenwerkingsverband Passenderwijs heeft de ontwikkeling van het ouder- en jeugdsteunpunt opgepakt. Het is een landelijke opdracht om in elk samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt te organiseren met informatie, steun en een signalerende rol. Voor de zomer wordt een plan ontwikkeld om dit invulling te geven en Netwerk Beter Samen denkt mee.

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Passenderwijs
Rol: participatie en advies
Waar: regio Utrecht-west
Looptijd: april – juni 2022
Adviseur: Nely Sieffers

Laatste berichten advies en match