Advies & match

Ervaringsdeskundigen aan het werk

Onze pool van getrainde ervaringsdeskundigen staat klaar om ingezet te worden in diverse projecten: van inkooptrajecten tot het verbeteren van gemeentelijke dienstverlening. Onze ervaringsdeskundigen zetten zich in om hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders te verbeteren. We werken daarin samen met organisaties en gemeenten.

Ervaringsdeskundige ouders van Netwerk Beter Samen brengen hun kennis en ervaring nu al in op allerlei plekken. Bij inkoop- en adviestrajecten bij gemeenten, in projecten rond terugdringen van uithuisplaatsingen, het verbeteren van dienstverlening in de jeugdbescherming of rondom specifieke thema’s als eetstoornissen, suïcidepreventie en thuiszitters.

Lopende opdrachten

Toekomstscenario Lekstroom

De kind- en gezinsbescherming wordt met het toekomstscenario anders georganiseerd in de regio Lekstroom. We denken mee vanuit het ouder- en gezinsperspectief.

Toekomstscenario Lekstroom
Opdrachtgever: gemeenten regio Lekstroom
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: regio Lekstroom
Looptijd: 2024
Adviseur: Marlene Venant

Eventuele blokken kunnen worden toegevoegd

Werkgroep robuuste regio’s

Voor de hervormingsagenda denken we vanuit het cliëntperspectief mee in de werkgroep robuuste regio’s. In deze werkgroep gaat het over de regionale zorgvormen en regio indeling.

Oudersteunpunt Passenderwijs


Ervaringsdeskundigen oudersteunpunt Passenderwijs
In twee sessies denken vier ervaringsdeskundige adviseurs mee met het samenwerkingsverband Passenderwijs over de invulling van ervaringsdeskundige steun voor ouders met kinderen in het primair onderwijs in de regio Utrecht-west. Dit is een vervolg op de eerdere advisering over de informatie van het oudersteunpunt.

Opdrachtgever: gemeente Woerden
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: regio Utrecht-west
Looptijd: mei – augustus 2023
Adviseur: Astrid van der Kooij
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Eventuele blokken kunnen worden toegevoegd

Maatschappelijke agenda Woerden

Gemeente Woerden werkt aan een nieuwe maatschappelijke agenda voor de inwoners. Met de gemeente organiseren we een bijeenkomst voor ouders

Ouders en de maatschappelijke agenda
in Woerden

Gemeente Woerden werkt aan een nieuwe maatschappelijke agenda voor de inwoners in Woerden. Samen met de gemeente organiseren we een bijeenkomst voor ouders om ook hun ervaringen en expertise hierbij te betrekken. Na de bijeenkomst wordt verder meegedacht over de implementatie van de opbrengsten in het beleid.

Opdrachtgever: gemeente Woerden
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: gemeente Woerden
Looptijd: mei – augustus 2023
Adviseur: Nely Sieffers
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Eventuele blokken kunnen worden toegevoegd

Portfolio

Prestatiedruk Utrecht – Stad

Prestatiedruk en normaliseren vraagt om een maatschappelijk debat. In de gemeente Utrecht denkt Netwerk Beter Samen mee vanuit het ouderperspectief.

Prestatiedruk Utrecht- Stad

Prestatiedruk en normaliseren vraagt om een maatschappelijk debat en dit wordt vorm gegeven in Gemeente Utrecht samen met maatschappelijke partners, onderwijs, ouders en jongeren. Netwerk Beter Samen denkt mee vanuit het ouderperspectief en is betrokken bij het gesprek met ouders in de wijk Leidsche Rijn.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Rol: participatie en advies in de werkgroepen
Waar: Utrecht-stad
Looptijd: mei 2022 – juli 2023
Adviseurs: Kathinka Bruinsma en Nely Sieffers

Oudersteunpunt Sterk-VO

Het samenwerkingsverband Sterk VO heeft een vragenlijst uitgezet voor ouders. Netwerk Beter Samen analyseert de uitkomsten en geeft een inhoudelijk advies.

Advies oudersteunpunt Sterk-VO

Het samenwerkingsverband Sterk VO heeft een vragenlijst uitgezet voor ouders. Op deze manier kunnen ouders meedenken over de inrichting van het oudersteunpunt voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in Utrecht. Netwerk Beter Samen analyseert de uitkomsten en geeft een inhoudelijk advies.

Rol: ervaringsdeskundig advies
Waar: Utrecht-stad
Looptijd: maart 2023 – april 2023
Adviseurs: Astrid van der Kooij en Nely Sieffers

Beter Maatwerk

Zorgaanbieders in Zuidoost-Utrecht gaan met ervaringsdeskundigen aan de slag om te leren op het bieden van maatwerk met als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen.

Beter Maatwerk

In dit project gaan vijf grote zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Utrecht een jaar lang met elkaar en met ervaringsdeskundigen aan de slag om te leren en innoveren op het bieden van maatwerk. Dit met als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen. Het traject werd begeleid door K2 en in uitgebreid artikel worden de resultaten gedeeld.

Opdrachtgever: stichting Timon
Rol: participatie en advies
Waar: regio zuid-oost Utrecht
Looptijd: 2022
Adviseur: Tilly van Uffelen

Keuzehulp jeugdhulp

Voor gezinsprofessionals in de basiszorg wordt een keuzehulp ontwikkeld om samen met ouders en kinderen tot de juiste beslissing te komen over goede hulp.

Keuzehulp jeugdhulp

Er wordt voor de gezinsprofessionals in de basiszorg (o.a wijkteam en schoolmaatschappelijk werk) een nieuwe keuzehulp ontwikkeld. Deze keuzehulp is gericht op het samen met ouders en kinderen bespreken en het samen komen tot een beslissing voor inzet van effectieve hulp.

Opdrachtgever: Universiteit Amsterdam
Rol: werving van vijf ervaringsdeskundige ouders
Waar: Nederland
Looptijd: april – juni 2022
Adviseur: Nely Sieffers

Oudersteunpunt Passenderwijs

Ervaringsdeskundigen denken mee met het samenwerkingsverband Passenderwijs over de invulling van ervaringsdeskundige steun in het onderwijs in Utrecht-west.

Oudersteunpunt Passenderwijs


Ervaringsdeskundigen oudersteunpunt Passenderwijs
In twee sessies denken vier ervaringsdeskundige adviseurs mee met het samenwerkingsverband Passenderwijs over de invulling van ervaringsdeskundige steun voor ouders met kinderen in het primair onderwijs in de regio Utrecht-west. Dit is een vervolg op de eerdere advisering over de informatie van het oudersteunpunt.

Opdrachtgever: gemeente Woerden
Rol: Ervaringsdeskundige adviseurs
Waar: regio Utrecht-west
Looptijd: mei – augustus 2023
Adviseur: Astrid van der Kooij
Mede mogelijk gemaakt door ZonMw

Ik zoek een ervaringsdeskundige

Heb je een opdracht voor een ervaringsdeskundige jongere of oudere?

Ervaringen

Veelgestelde vragen

Samenwerkingspartners advies & match

Scroll to Top