Advies en match

Gemeentes, zorgorganisaties en andere maatschappelijke instellingen zoeken vaak ervaringsdeskundige ouders of jongeren. Netwerk Beter Samen heeft verschillende professionele ervaringsdeskundigen die ingehuurd kunnen worden. Ervaringsdeskundige ouders van Netwerk Beter Samen brengen hun kennis en ervaring in bij inkooptrajecten bij gemeenten, in projecten rond terugdringen van uithuisplaatsingen en het verbeteren van dienstverlening in de jeugdbescherming.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en tarieven? Mail naar info@netwerkbetersamen.nl

Lopende adviestrajecten

Prestatiedruk Utrecht-stad

Prestatiedruk en normaliseren vraagt om een maatschappelijk debat en dit wordt vorm gegeven in Gemeente Utrecht samen met maatschappelijke partners, onderwijs, ouders en jongeren. Netwerk Beter Samen denkt mee vanuit het ouderperspectief en is betrokken bij het gesprek met ouders in de wijk Leidsche Rijn.

Rol: participatie en advies in de werkgroepen
Waar: Utrecht-stad
Looptijd: mei 2022 – december 2022
Adviseurs: Kathinka Bruinsma en Nely Sieffers

Regionale Expert- of Doorbraakteams Jeugd

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren van Netwerk Beter Samen denken mee als ouders en kinderen vastgelopen zijn in hun zoektocht naar hulp. In de regio Utrecht en Flevoland kunnen ervaringsdeskundigen aansluiten bij de Regionale Expert- of Doorbraakteams jeugd, om met elkaar te zoeken naar goede oplossingen.

Rol: ervaringsdeskundig advies
Waar: Utrecht en Flevoland
Looptijd: september 2021 – augustus 2023
Adviseurs: Maartje de Vries en Tilly van Uffelen.

Keuzehulp basiszorg

Er wordt voor de gezinsprofessionals in de basiszorg (o.a wijkteam en schoolmaatschappelijk werk) een nieuwe keuzehulp ontwikkeld. Deze keuzehulp is gericht op het samen met ouders en kinderen bespreken en het samen komen tot een beslissing voor inzet van effectieve hulp.

Rol: werving van vijf ervaringsdeskundige ouders
Waar: Nederland
Looptijd: april – juni 2022
Adviseur: Nely Sieffers

Beter Maatwerk

In dit project gaan vijf grote zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Utrecht een jaar lang met elkaar en met ervaringsdeskundigen aan de slag om te leren en innoveren op het bieden van maatwerk. Dit met als doel om uithuisplaatsingen te voorkomen. Het traject wordt begeleid door K2.

Rol: participatie en advies
Waar: regio zuid-oost Utrecht
Looptijd: 2022
Adviseur: Tilly van Uffelen

Ouder- en jeugdsteunpunt Passenderwijs


Samenwerkingsverband Passenderwijs heeft de ontwikkeling van het ouder- en jeugdsteunpunt opgepakt. Het is een landelijke opdracht om in elk samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt te organiseren met informatie, steun en een signalerende rol. Voor de zomer wordt een plan ontwikkeld om dit invulling te geven en Netwerk Beter Samen denkt mee.

Rol: participatie en advies
Waar: regio Utrecht-west
Looptijd: april – juni 2022
Adviseur: Nely Sieffers

Laatste berichten advies en match