Producten

Brochure: Taal doet ertoe

Met taal kun je maken en breken en zet je de toon voor het verdere contact. Met taal kun je vertrouwen winnen, samen optrekken laagdrempelig maken en compassie bevorderen. Als je je tot ouders richt is het belangrijk je bewust te zijn wat taal doet. Hoe je dat doet lees je in de brochure Taal doet ertoe, geschreven door Janneke van Bockel.

Poster Gelijkwaardige samenwerking

Katinka Bruinsma, betrokken bij Netwerk Beter Samen deed in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek naar gelijkwaardig partnerschap. Uit gesprekken met meer dan vijfhonderd jongeren en ouders destilleerde ze twaalf vragen die helpen in het ervaren van gelijkwaardig partnerschap. De vragen staan op deze handige poster.  

Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan geeft het gezin meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en de regie over de hulp die zij nodig hebben. Het familiegroepsplan helpt ouders en/of kinderen om hulp te vragen en te organiseren.

‘Onze wereld staat stil

Netwerk Beter Samen zette voorjaar 2023 een
online-vragenlijst uit om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale gedachten nodig
hebben. De enquête is door 220 ouders ingevuld. In het verslag ‘Onze wereld staat stil’ zijn de uitkomsten verwerkt en vind je tips en adviezen.

Rouw is rauw

Truusje is moeder van twee uithuisgeplaatste kinderen. In samenwerking met het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede maakte ze een brochure voor ouders van wie hun kind uit huis wordt geplaatst. Daarin staat veel praktische informatie, maar ook aandacht voor de emotionele kant van deze ingrijpende gebeurtenis.

Werkkaart Regionale Experteams en doorbraaktafels

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren van de Ervaringsacademie kunnen meedenken als ouders en kinderen vastgelopen zijn in hun zoektocht naar hulp. In de Regio Utrecht en Flevoland kunnen onze ervaringsdeskundigen aansluiten bij de Regionale Expert- of Doorbraakteams jeugd, om met elkaar te zoeken naar goede oplossingen. In deze werkkaart wordt de werkwijze uitgelegd.

Scroll to Top