Producten

Oudervriendelijk werken: de basisprincipes op een rij

Ouders voelen zich gehoord en gezien als ze serieus worden genomen wanneer er zorg en ondersteuning nodig is voor hun kind. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas helpt daarbij. Voor professionals om (beter) aan te sluiten bij ouders en voor ouders om beter te begrijpen wanneer ze zich geholpen voelen. In deze nieuwe brochure van Netwerk Beter Samen zet…

Meer informatie & Download

Brochure: Oudervriendelijk werken

Ouders voelen zich gehoord en gezien als ze serieus worden genomen wanneer er zorg en ondersteuning nodig is voor hun kind. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas helpt daarbij. Voor professionals om (beter) aan te sluiten bij ouders en voor ouders om beter te begrijpen wanneer ze zich geholpen voelen. In deze nieuwe brochure van Netwerk Beter Samen zetten…
Meer informatie & Download

Samen Wijzer, een handreiking voor werken met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren

Het inzetten van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid is een terrein in ontwikkeling. Het heeft serieuze potentie voor het verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Maar in de praktijk van alledag worden allerlei knelpunten ervaren. In de brochure Samen Wijzer geeft Netwerk Beter Samen handreikingen aan iedereen die met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren wil samenwerken.
Meer informatie & Download

Zorglandschap van het gezin

Een gezin, een plan en een regisseur is het mooie doel in de jeugdwet. In de praktijk van alledag hebben gezinnen die hulp en ondersteuning nodig hebben vaak te maken met allerlei instanties, personen en regels. Nely Sieffers maakte dat inzichtelijk in dit zorglandschap.
Meer informatie & Download

Brochure: Samen Wijzer

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid heeft potentie voor het verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Maar in de praktijk ervaren ervaringsdeskundige ouders en – jongeren, en organisaties allerlei knelpunten. In de brochure Samen Wijzer geven we handreikingen aan iedereen die met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren wil samenwerken.
Meer informatie & Download

Brochure: Taal doet ertoe

Met taal kun je maken en breken en zet je de toon voor het verdere contact. Met taal kun je vertrouwen winnen, samen optrekken laagdrempelig maken en compassie bevorderen. Als je je tot ouders richt is het belangrijk je bewust te zijn wat taal doet. Hoe je dat doet lees je in de brochure Taal doet ertoe.
Meer informatie & Download

Brochure: Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan geeft het gezin meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en de regie over de hulp die zij nodig hebben. Het familiegroepsplan helpt ouders en/of kinderen om hulp te vragen en te organiseren.
Meer informatie & Download

Verslag: ‘Onze wereld staat stil’

Netwerk Beter Samen zette voorjaar 2023 een online-vragenlijst uit om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale gedachten nodig hebben. De enquête is door 220 ouders ingevuld. In het verslag ‘Onze wereld staat stil’ zijn de uitkomsten verwerkt en vind je tips en adviezen.
Meer informatie & Download

Brochure: Rouw is rauw

Truusje is moeder van twee uithuisgeplaatste kinderen. In samenwerking met het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede maakte ze een brochure voor ouders van wie hun kind uit huis wordt geplaatst. Daarin staat veel praktische informatie, maar ook aandacht voor de emotionele kant van deze ingrijpende gebeurtenis.
Meer informatie & Download

Werkkaart: Regionale Experteams en doorbraaktafels

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren van de Ervaringsacademie kunnen meedenken als ouders en kinderen vastgelopen zijn in hun zoektocht naar hulp. In de Regio Utrecht en Flevoland kunnen onze ervaringsdeskundigen aansluiten bij de Regionale Expert- of Doorbraakteams jeugd, om met elkaar te zoeken naar goede oplossingen. In deze werkkaart wordt de werkwijze uitgelegd.
Meer informatie & Download

Poster: Gelijkwaardige samenwerking

Katinka Bruinsma, betrokken bij Netwerk Beter Samen deed in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek naar gelijkwaardig partnerschap. Uit gesprekken met meer dan vijfhonderd jongeren en ouders destilleerde ze twaalf vragen die helpen in het ervaren van gelijkwaardig partnerschap. De vragen staan op deze handige poster.  
Meer informatie & Download

Brochure: Oudervriendelijk werken

Ouders voelen zich gehoord en gezien als ze serieus worden genomen wanneer er zorg en ondersteuning nodig is voor hun kind. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas helpt daarbij. Voor professionals om (beter) aan te sluiten bij ouders en voor ouders om beter te begrijpen wanneer ze zich geholpen voelen. In deze nieuwe brochure van Netwerk Beter Samen zetten we de basisprincipes van die ouderschapstheorie op een rij. (auteur Janneke van Bockel)

Brochure: Samen Wijzer

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid heeft potentie voor het verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen. Maar in de praktijk ervaren ervaringsdeskundige ouders en – jongeren, en organisaties allerlei knelpunten. In de brochure Samen Wijzer geven we handreikingen aan iedereen die met ervaringsdeskundige ouders en – jongeren wil samenwerken. (auteur Astrid van der Kooij ism Nely Sieffers)

Brochure: Taal doet ertoe

Met taal kun je maken en breken en zet je de toon voor het verdere contact. Met taal kun je vertrouwen winnen, samen optrekken laagdrempelig maken en compassie bevorderen. Als je je tot ouders richt is het belangrijk je bewust te zijn wat taal doet. Hoe je dat doet lees je in de brochure Taal doet ertoe. (auteur Janneke van Bockel)

Poster Gelijkwaardige samenwerking

Katinka Bruinsma, betrokken bij Netwerk Beter Samen deed in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoek naar gelijkwaardig partnerschap. Uit gesprekken met meer dan vijfhonderd jongeren en ouders destilleerde ze twaalf vragen die helpen in het ervaren van gelijkwaardig partnerschap. De vragen staan op deze handige poster.  

Familiegroepsplan

Een familiegroepsplan geeft het gezin meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap en de regie over de hulp die zij nodig hebben. Het familiegroepsplan helpt ouders en/of kinderen om hulp te vragen en te organiseren.

‘Onze wereld staat stil’

Netwerk Beter Samen zette voorjaar 2023 een
online-vragenlijst uit om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale gedachten nodig
hebben. De enquête is door 220 ouders ingevuld. In het verslag ‘Onze wereld staat stil’ zijn de uitkomsten verwerkt en vind je tips en adviezen. (auteurs Tilly van Uffelen en Jess van de Griend)

Rouw is rauw

Truusje is moeder van twee uithuisgeplaatste kinderen. In samenwerking met het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede maakte ze een brochure voor ouders van wie hun kind uit huis wordt geplaatst. Daarin staat veel praktische informatie, maar ook aandacht voor de emotionele kant van deze ingrijpende gebeurtenis.

Werkkaart Regionale Experteams en doorbraaktafels

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren van de Ervaringsacademie kunnen meedenken als ouders en kinderen vastgelopen zijn in hun zoektocht naar hulp. In de Regio Utrecht en Flevoland kunnen onze ervaringsdeskundigen aansluiten bij de Regionale Expert- of Doorbraakteams jeugd, om met elkaar te zoeken naar goede oplossingen. In deze werkkaart wordt de werkwijze uitgelegd.

Zorglandschap
van het gezin

Een gezin, een plan en een regisseur is het mooie doel in de jeugdwet. In de praktijk van alledag hebben gezinnen die hulp en ondersteuning nodig hebben vaak te maken met allerlei instanties, personen en regels. Nely Sieffers maakte dat inzichtelijk in dit zorglandschap.

Scroll naar boven