Ervaringsdeskundige ouders

Jezelf blijven ontwikkelen als ervaringsdeskundig ouder  

Als ervaringsdeskundige ouder kun je bij Netwerk Beter Samen verdiepende trainingen volgen, bijvoorbeeld rond trauma en autisme of suïcidepreventie. Ieder kwartaal komen ervaringsdeskundige ouders bij elkaar in een community voor inspiratie en intervisie, waar je welkom bent.

Wil je als ervaringsdeskundige ouder aan de slag? Netwerk Beter Samen matcht ervaringsdeskundige ouders aan diverse opdrachtgevers. Je kunt als ervaringsdeskundig ouder ook meedenken in ontwikkelgroepen rond suïcidepreventie, eetstoornissen en zorg en onderwijs.  

Petra Kempe en Marjan de Lange, twee teamleden van Netwerk Beter Samen

Ons aanbod voor ervaringsdeskundige ouders

Trainingen en workshops

De Ervaringsacademie biedt cursussen,
workshops en webinars voor ervaringsdeskundige ouders.

Advies & Match

Als ervaringsdeskundige kun je je aansluiten bij onze pool van getrainde ervaringsdeskundigen. We kijken naar je persoonlijke kwaliteiten en wensen om je te matchen.

Community’s

Als ervaringsdeskundige ouder kun je ook meedoen aan onze ontwikkelgroepen rond diverse thema’s. Ook hebben we inspirerende bijeenkomsten waar je andere ervaringsdeskundigen ontmoet.

Projecten

Netwerk Beter Samen heeft projecten in eigen beheer en is partner projecten van gemeenten maar ook bij kenniswerkplaatsen, adviesbureaus, zorgaanbieders, en onderwijs.

Wat is ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid?

Bij Netwerk Beter Samen verstaan we onder een ervaringsdeskundige iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen.

Veel gestelde vragen

Oudervriendelijk werken

Ouders voelen zich gehoord en gezien als ze serieus worden genomen wanneer er zorg en ondersteuning nodig is voor hun kind. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas helpt daarbij.

Voorbeelden van samenwerkingen met ervaringsdeskundige ouders

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact op voor een verkennend gesprek

Ervaringen

Actueel voor ervaringsdeskundige ouders

Scroll naar boven