Schoolstress

Focusgroep ouders prestatiedruk en schooluitval

Jongeren ervaren in toenemende mate schoolstress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school, zoals blijkt uit een groeiend aantal verzuimmeldingen en thuiszitters. Om meer zicht te krijgen op oorzaken en oplossingsrichtingen werkt de regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal aan het onderzoek Mentaal Kapitaal. In de focusgroep kunnen ouders met hun eigen ervaringen en kennis meedenken over dit onderzoek.

Je moet niet, maar mag wel

December een feestmaand of een stressmaand, waar ouders topsport moeten bedrijven om ‘de orde’ te handhaven. Nely Sieffers gooide het roer om: Je moet niets, maar mag wel.

Aanpak schoolstress en verzuim

Jongeren in Nederland ervaren in toenemende mate ongezonde stress en prestatiedruk. Een deel van hen kan hierdoor (tijdelijk) niet naar school. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal geeft in hun rapport Mentaal Kapitaal zes …

Lees verder >>