‘Denk in oplossingen, niet in problemen’

Hoe kan de hulp bij schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval verbeteren? Dat was de centrale vraag in een onderzoek naar samenwerking in hulp als er problemen op school zijn. Denk in oplossingen, in plaats van in problemen, aldus de jongeren die meededen aan het onderzoek.

Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal heeft als doel kennis te vergroten over de oorzaken en oplossingsrichtingen voor deze schoolgerelateerde problematiek. Netwerk Beter Samen werkte aan dit onderzoek van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal mee.

Vier focussgroepen bogen zich over de vraag. In twee focusgroepen zaten onderwijs- en zorgprofessionals. Ouders en jongeren vormden de derde groep. In de vierde groep zaten acht jongeren die op vastgelopen zijn in het onderwijs. In de focusgroepen zijn succesfactoren en knelpunten in de samenwerking in de hulp in kaart gebracht en zijn mogelijke oplossingen besproken.

Aangrijpingspunten voor verbetering

De resultaten zijn samengevat in een onderzoeksrapport en in een factsheet. Hieronder enkele aangrijpingspunten voor verbetering:

  • Stem binnen school af over spreiding van toetsmomenten en verminder daar waar mogelijk het aantal toetsmomenten.
  • Geef jongeren op school ruimte hun talenten en interesses te ontwikkelen, zodat ze meer autonomie ervaren, wat hun schoolmotivatie kan vergroten.
  • Verbeter het klimaat in de klas, en besteed daarbij aandacht aan het verminderen van pesten en vooroordelen.
  • Investeer in de relatie met jongeren en heb als docent of jeugd(zorg)professional interesse in de leefwerelden van jongeren
    Aangrijpingspunten voor verbetering wanneer er problemen spelen
  • Stel een regievoerder aan die de hulp coördineert en een duidelijk aanspreekpunt vormt voor alle partijen. Zorg hierbij voor korte lijnen tussen alle betrokkenen en zichtbaarheid van de regievoerder voor jongeren en ouders.
  • Luister naar jongeren en ouders en heb meer vertrouwen in hun kennis en ervaring.
  • Verleg de focus van problemen naar sterke kanten en kwaliteiten en zoek naar manieren om die te benutten. Zoals jongeren zeggen: denk in oplossingen, niet in problemen.

Samenwerken met ouders en jeugdigen

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) is één van de veertien Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd in Nederland. Binnen de RKJGC werken jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek samen. Door samen te werken hoopt de werkplaats te kunnen bijdragen aan het zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen in de Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht. Netwerk Beter Samen is partner van deze kenniswerkplaats.

Scroll to Top