Samenwerken in suïcidepreventie

Op 18 december vond het Symposium Suïcidepreventie plaats in Utrecht, georganiseerd door Altrecht. De bijeenkomst bracht professionals, ervaringsdeskundigen en organisaties samen met als doel bewustzijn te creëren en concrete stappen te zetten in suïcidepreventie. Netwerk Beter Samen verzorgde een van de workshops.

Janneke van Bockel, ouderschapsdeskundige, trainer bij Netwerk Beter Samen en ervaringsdeskundige moeder, deelde drie gedichten. Carlijn Mol bracht haar nummer ‘Lange weg’ ten gehore. Jacquelijne Schraven, klinisch psycholoog en coördinator van de Kerngroep suïcidaliteit Utrecht, gaf een overzicht van initiatieven en uitdagingen rondom het werken met jongeren met suïcidale gedachten en hun gezinnen.

Onze wereld staat stil

Laurens, Marjon, Saskia en Nely verzorgden een workshop met de titel ‘Onze Wereld Staat Stil’, voor ongeveer 75 deelnemers. Deze workshop bood inzicht in de collectieve ervaringen van ouders en gaf een overzicht van de activiteiten op het gebied van suïcidepreventie bij Netwerk Beter Samen. In het tweede deel van de workshop gingen ervaringsdeskundigen Laurens en Saskia in op de inzichten in de cursus ‘In contact zijn bij suïcidale gedachten’. Deelnemers deelden hun gedachten door hartjes in te vullen.

Het symposium werd georganiseerd door Altrecht in samenwerking met Spoor030, KOOS Utrecht, Lokalis, Veilig Thuis Utrecht, Timon jeugd- en volwassenenzorg, UMC Utrecht, UPP, Youké, Dokter Bosman, JGZ Utrecht en iHUB.

Scroll to Top