Kritische vrienden van Netwerk Beter Samen

René Peters, Tim Robbe, Gieke Buur en Rob de Munck vormen samen de nieuwe Raad van Advies van Netwerk Beter Samen. De raad gaat gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie en het bestuur.

“De afgelopen jaren heeft Netwerk Beter Samen een stevige basis gelegd voor haar organisatie in samenwerking met het bestuur en directie. Het bestuur is daarbij vooral gericht op de interne organisatie. Daarom is de behoefte ontstaan aan een blik naar buiten. Wij hebben dit gevonden in de Raad van Advies. Het zijn allemaal mensen met up-to-date expertise over landelijke ontwikkelingen die ons helpen om met een helikopterblik van buiten naar binnen te kijken. We hebben gekozen voor een diverse groep mensen met heel verschillende kennis die aanvullend is op de kennis in het bestuur of binnen het team. Je zou ze onze kritische vrienden kunnen noemen”, zegt bestuursvoorzitter Afke Jong.

René Peters was van 23 maart 2017 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA en had jeugdzorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij wethouder zorg en welzijn van Oss. In zijn podcast Jeugdzorg & onderwijs, hoe nu verder? gaat hij in gesprek met allerlei mensen uit het onderwijs en de jeugdzorg.

Tim Robbe is als advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en sociale voorzieningen. Als adviseur kijkt hij niet alleen juridisch, maar ook financieel, politiek, bestuurlijk én zorginhoudelijk. Tim is vader van een zoon met autisme.

Ook voor Gieke Buur is jeugdhulp bekend terrein. Ze was eerder landelijk ambassadeur van het Ondersteuningsteam voor de Jeugd (OZJ) op het gebied van complexe casuïstiek en is daar nu programmamanager. Het OZJ bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel, ondersteunt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie. Dit filmpje geeft een mooie indruk van haar inzet.

Rob de Munck begon ooit als begeleider van jongeren met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Hield zich daarna bezig met complexe zorgvragen binnen de jeugdhulp, was bestuurder van Gezinshuis.com en is nu directeur van Care Consultancy. Zijn organisatie zoekt creatieve oplossingen voor in situaties die veelal worden bestempeld als ‘vastgelopen‘ waarbij herstel van zichtbaar perspectief in het gewone leven centraal staat. Samen met zijn vrouw heeft Rob een dagbesteding in Benschop.

Scroll to Top