(on)Omkeerbaar, in verbinding

Met bewondering en respect kijken we terug op de training ‘In verbinding blijven bij suïcidale gedachten’. De training vanuit het Netwerk Beter Samen in het voorjaar 2023 en 2024, die de opmaat was voor dit e-book. Zowel het e-book (hieronder te downloaden) als de training konden alleen tot stand komen omdat moedige betrokken ouders en jongeren, bereid waren om hun persoonlijke verhalen te delen.

Suïcidepreventie

Suïcidepreventie draait om verbinding, met autonomie als een belangrijk aspect. Dat is meer dan duidelijk geworden. Laten we samenwerken om deze boodschap verder te verspreiden, zodat het een breed publiek bereikt. Want het kan zo niet langer. Het is schrijnend om te beseffen hoeveel er nog steeds misgaat in de hulpverlening rondom jong en oud met suïcidale gedachten. We zijn geschrokken van de nare ervaringen die ouders, kinderen en jongeren hebben meegemaakt en nog steeds doormaken. Zij hebben duidelijk gemaakt dat er een enorme kloof bestaat tussen de behoeften van ouders en kinderen en jongeren met suïcidale gedachten en de huidige hulpverlening. We hebben gehoord over onbegrip, dwang, stigma, taboe en een gebrek aan passende ondersteuning. Het is onaanvaardbaar dat op de meest kwetsbare momenten in een mensenleven zo weinig gehoor wordt gegeven aan de roep om hulp.

Openlijk en zonder oordeel praten over suïcide

Er moet dringend actie worden ondernomen. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ouders van kinderen en jongeren die worstelen met suïcidale gedachten de steun en hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit vereist een fundamentele verandering in de manier waarop we praten over en omgaan met suïcidaliteit. We moeten openlijk en zonder oordeel durven spreken over dit onderwerp, zodat mensen zich vrij voelen om hun verhaal te delen zonder direct overladen te worden met goede bedoelingen en anderen die in een kramp schieten bij dit thema.

Tot slot bedanken we alle jongeren en ouders die hun bijdrage aan dit e-book hebben geleverd. Speciaal dank aan Mireille Verhoof, de moeder van Milou. Hun moed en openheid is inspirerend. Zij hebben een belangrijke stap gezet in het vergroten van het bewustzijn rondom suïcidaliteit en het teweegbrengen van verandering. We hopen dat hun verhalen anderen zullen bereiken en de weg zullen banen naar een begripvolle toekomst.

Marjon Kuipers en Saskia Schipper

Foto Marjon Kuipers

Auteur

Marjan Kuipers is oprichter van de Autisme Academie en bekend van Plan B en C. Ze is gespecialiseerd in autisme gerelateerde conflicten, trauma, stress- en emotiemanagement. Marjon is zelf een ervaringsdeskundige ouder en deelt ook haar levenslessen vanuit eigen ervaringen.

Foto Saskia Schipper

Auteur

Saskia Schipper is POHggz in de verslavingszorg en is trainer bij de Autisme Academie. Saskia heeft in de zomer van 2022 haar eigen zoon verloren doordat hij het perspectief op leven is verloren. Deze ervaring is een bron van kennis waarmee ze andere wil helpen in de worsteling van in verbinding blijven.

Download hier de gratis e-reader (on)Omkeerbaar

Scroll naar boven