Oudervriendelijke informatie op website gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht wilde de informatievoorziening voor ouders die steun en hulp nodig hebben verbeteren. Als ouders er niet alleen uitkomen is het belangrijk dat ze weten waar ze terechtkunnen en dat gaat verder dan het wijkteam. Ervaringsdeskundige adviseurs van Netwerk Beter Samen dachten in drie werksessies mee over oudervriendelijke informatie.  

Oudervriendelijke informatie op website gemeente Utrecht Lees verder