Oudersteunpunten en ervaringsdeskundigen

Elk samenwerkingsverband heeft de opdracht om een ouder- en jeugdsteunpunt te organiseren, waar ouders en jeugdigen terecht kunnen voor informatie en steun. Ouders en jeugd zijn twee verschillende doelgroepen met andere behoeften. Daarom is het ook belangrijk om samen met de doelgroepen te kijken naar wat nodig is om de oudersteunpunten goed vorm te geven.

Er zijn landelijk allerlei documenten ontwikkeld, maar het echt gaan doen is nog wel een uitdaging en zeker ook het vindbaar zijn voor ouders. Een website vullen met algemene informatie, die al is aangeleverd, is nog te doen. Maar de discussie over de onafhankelijke positie, het dekkende aanbod in de regio en ook hoe breed te denken vanuit het ouderperspectief heeft extra aandacht nodig.

Eerste advisering oudersteunpunten

Met het samenwerkingsverband Passenderwijs is meegedacht over de kadernota voor de opzet van het ouder- en jeugdsteunpunt. Inmiddels is het deel informeren ontwikkeld en krijgen ouders via de website een goed inzicht in allerlei mogelijkheden. Deze opdracht krijgt een vervolg. In twee ontwikkelsessies wordt er samen met onze ervaringsdeskundige adviseurs een plan van aanpak uitgewerkt over de samenwerking met ervaringsdeskundige ouders in hun oudersteunpunt.

Voor het samenwerkingsverband Sterk VO is door onze ervaringsdeskundige adviseurs meegedacht over de duiding van een enquete die is uitgezet onder ouders. Dit samenwerkingsverband staat nog aan het begin van de ontwikkeling en heeft een uitgebreide raadpleging onder ouders gehouden. Binnenkort krijgen ouders daarvan een terugkoppeling en het advies wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

Samenwerken met ervaringsdeskundigen bij de oudersteunpunten

Er is vaak nog veel onduidelijkheid bij samenwerkingsverbanden over hoe ze kunnen samenwerken met ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van de oudersteunpunten. Allereerst is een ervaringsdeskundige ouder meer dan een ouder met ervaring. Met alleen eigen ervaring is de rugzak om te adviseren te beperkt, hoezeer de eigen ervaring ook waardevol is en inspirerend kan zijn. Wat voor de ene ouder werkt, kan voor een andere ouder immers niet werken. Wij vinden het belangrijk dat naast reflectie op de eigen situatie en ervaring, ook collectieve ervaringskennis en het benutten van andere kennisbronnen onderdeel zijn van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigen. Dit kan op veel verschillende manieren invulling krijgen en daar denken we graag over mee.

Ervaringsdeskundigen leren en ontwikkelen samen

Binnen Netwerk Beter Samen bieden we trainingen en een community voor ervaringsdeskundigen, waarin er ook veel aandacht is voor intervisie en uitwisseling. Binnenkort start de ontwikkelgroep onderwijs-zorg voor verdere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen die (willen) werken op deze gebieden en o.a. de oudersteunpunten. Bovendien leren we ook samen door het te gaan dóen. In de regio Zuid-Oost Utrecht worden nu eerste ervaringen opgedaan om met ouders mee te denken over onderwijs en zorg vraagstukken.

Samen ontwikkelen en doen

Het is goed om tijd te nemen om het met elkaar te gaan ontwikkelen. Pas op voor dikke plannen, de praktijk is soms zo anders en het is ook afhankelijk van wie het gaat doen. Mensen maken het verschil en daarom is het goed om ruimte te bieden aan mensenwerk in uitvoering. Regelmatig even met elkaar om de tafel en vooral ook: gewoon gaan doen. Vanuit Netwerk Beter Samen denken we graag mee en zien we dat onderwijs een belangrijk aandachtsgebied is voor ouders en jongeren. Ook wij blijven ontwikkelen met o.a. een ontwikkelgroep onderwijs-zorg en het project Samen ontwikkelen in Utrecht. Ouders en jongeren uit de provincie Utrecht kunnen meedoen!

Heb je een vraag, een opdracht of meer informatie nodig? Stuur een email aan info@netwerkbetersamen.nl.

Het project Samen ontwikkelen in Utrecht (07420132210017) wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Scroll to Top