Community

Ontmoeten, inspireren en informeren zijn de drie kernwoorden waar de nieuwe communities inhoud aan geven. Vanuit diverse kanten hebben we de vraag gekregen of we iets kunnen organiseren voor ouders met intensieve hulp- en zorgvragen. Het actieonderzoek onder ervaringsdeskundigen maakte zichtbaar dat ook bij ervaringsdeskundigen behoefte is aan verbinding, kennis en intervisie.

De community voor ouders met een meervoudige zorgvraag is gestart en een community voor ervaringsdeskundigen die vooral actief (willen) zijn in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Verder hebben we drie ontwikkelgroepen op specifieke thema’s.

Komende community activiteiten

Communities voor ervaringsdeskundigen

Foto: community

Community ervaringsdeskundigen

Voor ervaringsdeskundige jongeren en -ouders is het belangrijk om andere ervaringsdeskundigen te ontmoeten. Uitwisseling van ervaringen versterkt de collectieve ervaringskennis en de kwaliteit van het werk. Samen ontwikkelen krijgt in de community vorm met intervisie en uitwisseling over de werkzaamheden in de regio.

Voor wie: Ervaringsdeskundigen in Utrecht en Flevoland
Ontwikkelaars: Marjan de Lange, Petra Kempe en Astrid van der Kooij
Frequentie bijeenkomsten: 4x per jaar
Wordt mogelijk gemaakt door: Bovenregionale expertise netwerken jeugd en ZonMw

Foto: groep ExpEx Utrecht

Community ExpEx Utrecht

Voor ervaringsdeskundige jongeren is er een community na het volgen van de ExpEx training. Samenwerken met zorgaanbieders, opleidingen en gemeenten vraagt ook om uitwisseling met de collega ExpEx. Samenwerken aan de collectieve ervaringskennis en opdrachten krijgt maandelijks inhoud in de community van ExpEx.

Voor wie: Jongeren met een voltooide ExpEx training
Projectteam: Hellen Houterman en Shannon Ijkema
Frequentie bijeenkomsten: 1x per maand
Wordt mogelijk gemaakt door: de samenwerkingspartners van ExpEx Utrecht.

Ontwikkelgroep
onderwijs-zorg

Motto voor deze ontwikkelgroep is ‘Leren en ontwikkelen voor elk kind!’ In deze groep brengen we ervaringsdeskundige ouders en -jongeren samen die zich (willen) richten op het verbeteren van de samenwerking en samenhang tussen onderwijs, zorg, ouders en jeugd.

Voor wie: ervaringsdeskundige ouders en -jongeren uit de provincie Utrecht
Projectteam: Astrid van der Kooij
Wordt mogelijk gemaakt door ZonMw
Aanmelden mogelijk!

Ontwikkelgroep leven met een eetstoornis

In de regio zijn er veel vragen voor ervaringsdeskundigen met een eetstoornis. Samen maken we een plan hoe we dit beter kunnen organiseren voor het netwerk van K-eet in Utrecht en Flevoland. In de groep ook veel aandacht voor de collectieve ervaringskennis.

Wie: ervaringsdeskundigen Utrecht-Flevoland
Ontwikkelaar: Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Ontwikkelgroep suïcidepreventie

Samen met ervaringsdeskundigen en professionals werken we aan suïcidepreventie met ook aandacht voor ouders. O.a. door de ontwikkeling van een cursus, het uitwerken van een plan met de partners in Utrecht-stad en het realiseren van een landelijk platform voor ouders.

Wie: ervaringsdeskundigen-professionals
Projectteam: Jess van de Griend en Nely Sieffers
Onderdeel van project Ervaringsacademie
Groep is vol!

Community voor ouders

Foto: community ouders Bijzonder ouder contact in Leidsche Rijn

Community ouders met zorgintensieve kinderen

Ouders met meervoudige en vaak vastlopende zorgvragen zijn vaak eenzaam in hun zoektocht en kunnen veel steun bij elkaar ervaren. In Utrecht Leidsche Rijn is een jaar gepionierd en de BOC-groep (Bijzonder Ouder Contact) gestart van In contact bijzonder. Saida en Shirin zijn twee ervaringsdeskundige ouders met eigen ervaring met zorgintensieve kinderen. Zij begeleiden met veel enthousiasme deze groep en komen regelmatig bij elkaar voor uitwisseling en meer verdieping in thema’s. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saida en Shirin.

Deze community wordt mede mogelijk gemaakt door: Expertise netwerken jeugd in Utrecht en Flevoland en is een onderdeel van ervaringsdeskundigheid in de regio.

Laatste nieuws communities