Wat hebben ouders/verzorgers van een kind met suïcidale klachten nodig?

De toenemende suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen vraagt (schreeuwt) ook om extra ondersteunen van hun ouders/verzorgers. De suïcidaliteit van een jongere raakt het hele gezin. Het is enorm pijnlijk en verdrietig als je kind suïcidaal is. Netwerk Beter Samen werkt aan een plan om deze ouders te steunen en kan daarbij jouw hulp gebruiken.

Ouders kunnen de wanhoop nabij zijn. Ook de intensiteit van de (mantel)zorgrol, het taboe op suïcidaliteit en onbegrip vanuit de omgeving kunnen grote impact op de ouders hebben. Het kan maken dat ouders in een isolement raken, de eventuele andere kinderen in het gezin niet de aandacht krijgen die zij nodig hebben en dat ouders hun werk en andere activiteiten niet meer of minder kunnen uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. Wat hebben deze ouders nodig om de zorg zo goed mogelijk te kunnen dragen en ook zelf te blijven staan? 

Een mogelijke oplossing.

Het laagdrempelig beschikbaar maken van ervaringsdeskundige ondersteuning voor deze ouders biedt een mogelijke oplossing. Een ervaringsdeskundige ouder kent de problematiek uit eigen doorleefde ervaring, heeft een ruime ervaringskennis opgedaan, én de kwaliteiten om deze kennis en ervaring in te zetten om anderen te ondersteunen.
Ervaringskennis begint bij de reflectie op de eigen ervaring én deze kunnen overstijgen. Daarnaast heeft een ervaringsdeskundige door o.a. training en intervisie veel geleerd over en van de ervaringen van anderen. Intervisie, kennisontwikkeling en -deling blijven steevast onderdeel van het werk van een ervaringsdeskundige ouder. Zo ontstaat -in een notendop- collectieve ervaringskennis.

Kenmerken van ervaringsdeskundige ondersteuning zijn: gelijkwaardigheid, medemenselijkheid, (h)erkenning, verbinding, oordeelvrije ruimte en echt begrip op basis van gedeelde ervaring. Hiermee onderscheidt het zich van reguliere professionele hulpverlening en -in tijden van crisis- ook van veel andere contacten met bijvoorbeeld familie en vrienden. Maar het meest primaire doel van een ervaringsdeskundige is misschien wel hoop bieden. Een ervaringsdeskundige is immers niet alleen bekend met de ervaring, maar ook met de wegen van herstel. Een ander woord voor ervaringsdeskundige dat steeds vaker gebruikt wordt, is dan ook hoopverlener.

De kern van het voorkomen van suïcide is echte verbinding.

Netwerk Beter Samen wil een bijdrage leveren door ouders met elkaar te verbinden. Ouders die zorgdragen voor een kind met suïcidale klachten hoeven zich niet alleen te weten en kunnen meer ondersteund worden. Samen met de initiatiefnemer en andere ervaringsdeskundige ouders en professionals zijn we hiervoor een plan aan het ontwikkelen. We zijn ook in gesprek met zorgorganisaties, partners, fondsen en de overheid om te verkennen welke mogelijkheden er zijn dit te realiseren.  

Maar we hebben hulp nodig. We willen en moeten duidelijk maken dat het extra ondersteunen van deze ouders heel hard nodig is. Dat zorgen voor de ouders ook zorgen voor de jongeren is. Dat het creëren van verbinding bijdraagt aan suïcidepreventie. Dat het urgent is.

Dringende oproep

Het helpt als zoveel mogelijk ouders/verzorgers van kinderen met suïcidale klachten hun stem laten horen over de impact die zij (hebben) ervaren en hun behoeften aan extra ondersteuning. Daarvoor hebben we een enquête opgesteld. De link naar deze anonieme enquête vind je onder dit artikel. Het invullen kost ongeveer 6 minuten.

Ben jij ouder/verzorger van een kind dat bekend is met suïcidale klachten? Vul alsjeblieft de enquête in. Ook als de klachten nu niet (meer) spelen, is jouw ervaring van waarde.
Ken jij ouders/verzorgers van een kind met suïcidale klachten? Stuur de enquête alsjeblieft aan hen door. Het is ook fijn als je dit artikel deelt in je omgeving en via je netwerk. Luid de klok.

Hoe meer respons we krijgen, hoe sterker we staan om iets te veranderen. En daarmee zijn niet alleen de ouders, maar ook de jongeren geholpen.
Het is de hoogste tijd. 

Klik hier voor de enquête.

Update 16 juni 2023: De enquête is gesloten. Veel dank aan alle respondenten en iedereen die de enquête onder de aandacht heeft gebracht. We analyseren de resultaten en zullen daarna terugkoppelen.

Blijf je graag op de hoogte van de voortgang van het project ‘Ouders en Suïcidepreventie’? Meld je aan via het aanmeldformulier en we informeren je graag. 
Heb je interesse om een rol te vervullen als ervaringsdeskundige ouder in dit project? Of wil je meer weten over de trainingen die je hierop voorbereiden of de verschillende mogelijkheden waarop je kunt bijdragen? Heb je andere vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een email aan Jess van de Griend (initiatiefnemer en projectontwikkelaar) via jess@netwerkbetersamen.nl.

Zie ook de cursus voor ouders, jongeren én professionals (start 10 mei 2023): In verbinding zijn bij suïcidale gedachten.

Scroll to Top