De Ervaringsacademie start het derde jaar!

Het netwerk en de inzet van ervaringsdeskundigheid groeien. Het project Ervaringsacademie maakt dit mogelijk en de zes jeugdhulpregio’s in provincie Utrecht en Flevoland hebben akkoord gegeven voor het derde projectjaar. We zien uit naar de activiteiten voor het derde jaar en kijken dankbaar terug op de groei van het afgelopen jaar.

Inmiddels hebben we ruim veertig ervaringsdeskundige jongeren en -ouders met elkaar in verbinding gebracht. In de trainingen, communities en ontwikkelgroepen werken de ervaringsdeskundigen aan hun persoonlijke ontwikkeling en collectieve ervaringskennis. Hierdoor kunnen we steeds meer vragen van regio’s en organisaties oppakken.

‘Ik heb gevoeld dat mijn ervaringskennis echt van waarde is en het zeer zinvol en waardevol is om me nog meer in te zetten als ervaringsdeskundige.’
Reactie van een ervaringsdeskundige

De collectieve ervaringskennis die we in ons werk ontwikkelen laten veel gemeenschappelijke punten zien, die dwars door alle doelgroepen heen lopen. Punten als autonomie en eigen regie, goede informatie, gelijkwaardig samenwerken en passende hulp ook als het complex is.
In het derde jaar ligt de focus van de Ervaringsacademie op het zichtbaar maken van onze meerwaarde voor de regio’s. We zien ernaar uit om de samenwerking te versterken. Daarnaast versterken we ons trainingsaanbod. De inspiratiesessies en trainingen waren de eerste twee jaar vooral een open aanbod. We breiden dit uit met in company producten, zodat lokale teams en zorginstellingen ook laagdrempelig aan de slag kunnen met de collectieve ervaringskennis van ervaringsdeskundigen.

Wil je meer weten over de ervaringsacademie?

Ben je nieuwsgierig naar welke activiteiten er op het programma staan voor het komende jaar bij de Ervaringsacademie? Klik hier voor het projectplan.

Heb je vragen of wil je afstemmen over wat de Ervaringsacademie voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op via info@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top