Nieuwe voortgangsrapportage Ervaringsacademie

In de nieuwe voortgangsrapportage geeft Netwerk Beter Samen inzicht in de voortgang van de verschillende activiteiten binnen het project Ervaringsacademie. We zijn in het derde kwartaal van dit tweede projectjaar. In de afgelopen maanden zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd en verder ontwikkeld. Dit project wordt uitgevoerd voor de bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland.

Samen leren

Het project Ervaringsacademie bestaat uit drie bouwstenen met hun eigen activiteiten, samen leren, samen ervaren en samen ontwikkelen.  Samen leren krijgt inhoud door activiteiten voor hulpverleners, ouders en ervaringsdeskundigen. In deze activiteiten delen we een mix van ervaringen, ervaringskennis, wetenschap, tools en praktische tips. Er zijn een aantal inspiratiesessies over ervaringsdeskundigheid en een cursus stressvolle dynamiek afgerond met veel positieve reacties. De aanmeldingen voor de komende activiteiten lopen met o.a. een basistraining voor ervaringsdeskundige ouder, masterclass Laat je raken en cursus stressvolle dynamiek bij autisme. In mei start een nieuwe cursus over suïcidale gedachten.

Samen leren bij K-eet

Voor het leeraanbod over de eetstoornissen zijn we aangehaakt bij K-eet. De netwerkbijeenkomsten van K-eet zijn waardevolle mogelijkheden om ervaringskennis te delen met een zeer diverse groep professionals en medici. De ontwikkelgroep van ervaringsdeskundigen die dit verder gaat voorbereiden bestaat ondertussen uit tien ervaringsdeskundige jongvolwassenen, -ouders en -professionals met eigen ervaring. Verder is er ook een groter netwerk van ervaringsdeskundigen die elkaar meer willen opzoeken en daarover hebben we een verdere verkenning met K-eet.

Samen ervaren voor ouders en ervaringsdeskundigen

De activiteiten van samen ervaren zijn gestart en voorziet in de behoefte van verbinding, ontmoeting, inspiratie en voor ervaringsdeskundigen ook intervisie. Allereerst is op 20 februari de volgende community voor ervaringsdeskundige jongeren en -ouders uit de regio Utrecht-Flevoland en er zijn nog een paar plekjes. Ten tweede wordt in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht gebouwd aan communities voor ouders met een meervoudige zorgvraag en op 22 februari start de community Bijzonder ouder Contact.

Samen ontwikkelen in de regio

In het deel samen ontwikkelen is er voortgang in de gesprekken met de regio’s en een aantal concrete ideeën die worden uitgewerkt. De informatievoorziening voor Utrecht-stad wordt onder de loep genomen met ervaringsdeskundigen. Er zijn een aantal knelpunten gesignaleerd waardoor ouders onvoldoende geïnformeerd zijn en/of niet weten waar ze kunnen aankloppen als ze vastlopen. De informatie is ook versnipperd en eigenlijk moet je de weg al kennen om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Samen met de gemeente Utrecht wordt dit verder uitgewerkt. Daarnaast wordt voor de regio Zuidoost Utrecht ervaringsdeskundige expertise toegevoegd aan de expertisepool in de regio en de leerbijeenkomsten. Samen aan de slag om te verkennen hoe ervaringsdeskundigheid ook een plek kunnen geven in de hulpverlening en het samen leren.  

Ervaringsdeskundige ouders aan de slag met suïcidepreventie

Tot slot het derde initiatief en dit is geïnitieerd vanuit ervaringsdeskundige ouders die vorig jaar onze basistraining hebben gevolgd. Dit initiatief richt zich op steun voor ouders die te maken hebben met suïcidale klachten bij een kind. Ouders met deze ervaring hebben steun gemist en we zijn een ontwikkelgroep gestart. De ervaringsdeskundigen werken samen aan een plan want waar het gaat over leven en dood mag je niet eenzaam zijn.

Netwerken ervaringsdeskundigen in elke regio

In de regio’s Flevoland, Utrecht-west, Eemland en Lekstroom zijn we in gesprek over wat we in deze regio’s kunnen oppakken. Daarin sluiten we aan op wat er al is in de regio en zien we bijvoorbeeld in de regio Lekstroom een netwerk van ervaringsdeskundigen wat de regio wil laten groeien. Groeien in aantal maar ook in het aantal plekken waar ervaringsdeskundigen meedenken en meedoen. Bij groei is het ook belangrijk om te kijken naar de persoonlijke groei van de ervaringsdeskundigen in het deel wat zij oppakken.

In Flevoland is er een bloeiende groep van ExpEx, jongeren die samenwerken met gemeenten en zorgaanbieders. Ouders zijn in deze regio nog minder partner in alle ontwikkelingen en we willen samen met ouders verkennen wat er nodig is om hier verandering in te brengen. In Utrecht-west heeft de regio interesse om te starten met de ouders van nu en daarin doorgroei mogelijkheden creëren om aan de slag te gaan als ervaringsdeskundige. Dit wordt verder uitgewerkt in het derde jaar van dit project.

Je kunt hier de voortgangsrapportage vinden en in april verwachten we de volgende rapportage!

Scroll to Top