Nieuw project van start

Het project samen ontwikkelen in Utrecht geeft in 2023 een extra impuls aan de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in de provincie Utrecht. Samen met partners een visie ontwikkelen, de advies & match professionaliseren en uitbreiden van de community voor ervaringsdeskundigen. Het projectteam is gestart en de eerste activiteiten staan in de startblokken.

De behoefte om ervaringsdeskundigen te verbinden groeit en gaat verder dan de jeugdzorg. Ook op het gebied van passend onderwijs en andere vormen van zorg en ondersteuning groeit de vraag naar ervaringsdeskundige jongeren en ouders. Met steun vanuit het programma Voor Elkaar van ZonMw wordt in 2023 een extra impuls gegeven aan het verbinden en ontsluiten van ervaringsdeskundigheid in de provincie Utrecht.

Drie onderdelen om ervaringsdeskundigheid te versterken

Allereerst komt er een uitbreiding van de community van ervaringsdeskundige ouders en jongeren. Hierdoor kunnen deelnemers van elkaar leren, inspireren en samen optrekken in de regio. Naast jeugdzorg worden ook de ervaringsdeskundigen op het gebied van passend onderwijs en zorg met elkaar verbonden. Dit versterkt de ontwikkeling van ervaringsdeskundige ouders en jongeren met zorgvragen op het gebied van psychische of maatschappelijke problemen, handicap en/of (chronische) ziekte bij hun kind(eren).

Steeds meer organisaties zoeken mensen die ervaringskennis kunnen inzetten. Er zijn veel verschillende manieren om ervaringskennis te benutten. Daarom wordt met dit project de Advies en match doorontwikkeld. Een centraal punt waar vragen van partners en ervaringsdeskundigen samen komen en we kunnen koppelen en meedenken.

Onderwijs

We zien mogelijkheden voor inzet van ervaringsdeskundigen in de ouder- en jeugdsteunpunten bij de samenwerkingsverbanden in het onderwijs. De eerste verkennende gesprekken zijn al gestart. Voor gezinnen en jongeren die te maken hebben met een beperking zijn vaak veel verschillende domeinen betrokken. Deze domeinen moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders kunnen ontwikkelen en meedoen. In de eerste gesprekken met ervaringsdeskundigen valt het op dat ze met bijna alle domeinen op het gemeentehuis te maken hebben.

Tot slot wordt er samen met ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties, gemeenten en onderwijs een visie en aanpak ontwikkeld. Hierin wordt de veelkleurigheid van de inzet van ervaringsdeskundigen uitgewerkt. Tevens worden de randvoorwaarden duidelijk hoe we o.a. gelijkwaardige samenwerken. We hebben elkaar nodig en het is waardevol dat we ook samenwerken met organisaties die hierin voorop lopen. Zo kunnen we van elkaar leren en de inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid een stapje verder brengen.

Team project Samen ontwikkelen in Utrecht

Astrid van der Kooij is de projectleider van dit project en werkt samen met het regioteam in Utrecht-Flevoland aan de verdere invulling. Astrid heeft een ruime ervaring als projectmanager en kwartiermaker op het gebied van huiselijk en seksueel geweld, inclusieve samenwerking en vakmanschap bij o.a. Movisie en Iederin. Ontwikkelingskansen creëren en zorg goed organiseren heeft haar hart en wordt ook gevoed door haar eigen ervaringsdeskundigheid als ouder.

Er is een projectgroep met verschillende deskundigen die regelmatig meedenken. Het lectoraat jeugd van de Hogeschool Utrecht, Youke, In contact Bijzonder, Meta Mama en Expex Utrecht zijn hierin onze deskundige adviseurs. We hopen veel nieuwe ervaringsdeskundigen te ontmoeten en te verbinden. Want samen kunnen we een bijdrage leveren aan betere ontwikkelingskansen en mogelijkheden om mee te doen voor elk kind en gezin.

Meer informatie

De data van de volgende communitybijeenkomsten vind je in de agenda. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Je kunt mailen naar Astrid van der Kooij.

Dit project (07420132210017) wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

Scroll to Top