Netwerk Beter Samen actief in zes jeugdhulpregio’s 

Netwerk Beter Samen is actief in alle zes de jeugdhulpregio’s van Utrecht en Flevoland. Met ervaringsdeskundigheid van jongeren en ouders leveren we een bijdrage om de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen te verbeteren. Dit overzicht geeft een indruk van de diverse activiteiten in opdracht van en in samenwerking met de jeugdhulpregio’s en de organisaties daar.  

In Utrecht-Stad werkt Netwerk Beter Samen met partners aan het project normaliseren en prestatiedruk. We adviseren de gemeente Utrecht hoe de informatievoorziening aan ouders en jongeren beter kan. In samenwerking met de gemeente Utrecht, Koos Utrecht, Spoor 030 en andere partners willen we bijeenkomsten voor ouders van kinderen met suïcidale klachten organiseren.

Met de Lekstroom zijn we in gesprek hoe ervaringsdeskundigheid een plek krijgt in het Toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming. Ook denken we mee hoe het netwerk van ervaringsdeskundigen in deze regio versterkt kan worden. In Zuidoost Utrecht participeren we in de expertpool van ouders en professionals deden we mee aan een bijeenkomst over voorkomen van uithuisplaatsingen. 

Jeugdhulpregio Eemland

Met het regionale expertteam complexe casuïstiek in de jeugdhulpregio Eemland denken we mee. We adviseren over het ontwikkelen van een oudervriendelijke werkwijze. In Flevoland organiseren we in februari een eerste bijeenkomst voor ouders die hun eigen ervaringen in willen gaan zetten en inventariseren we de behoeftes van ouders.  

In opdracht van de jeugdhulpregio Utrecht-west maken we een plan voor de ondersteuning van ouders door ervaringsdeskundigen. Met een enquête halen we de behoefte van ouders aan informatie, steun en ontmoeting op. In Woerden organiseerden we op verzoek van de gemeente een ouderbijeenkomst om mee te denken over de maatschappelijke agenda. Met het samenwerkingsverband Passenderwijs werken we aan het project (hoog)begaafd. Ook zijn we betrokken bij het inrichten van het oudersteunpunt passend onderwijs

Heb je vragen over ons aanbod, neem dan contact op met Nely Sieffers, directeur Netwerk Beter Samen: info@netwerkbetersamen.nl  

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.  

Scroll to Top