Ervaringsdeskundige ouders in Flevoland

Netwerk Beter Samen zoekt ervaringsdeskundige ouders in Flevoland die mee willen denken in twee ontwikkelbijeenkomsten. Met de input van deze bijeenkomsten en een uitgebreide vragenlijst wordt een plan gemaakt om de zorg en ondersteuning aan gezinnen in Flevoland te verbeteren en de ervaringsdeskundigheid van ouders hierin te benutten.

Ervaringsdeskundige ouders hebben unieke expertise vanuit hun ervaringen en kennis over de jeugdhulpverlening en zorg voor hun kind(eren). In Flevoland hebben diverse ouders aangegeven dat ze graag iets willen doen met deze ervaringskennis. Dit sluit aan bij de vraag van gemeenten en zorgaanbieders die ouders beter willen betrekken bij allerlei ontwikkelingen. Met het project Ervaringsacademie steunt Netwerk Beter Samen de regio Flevoland bij het maken van een plan. Dit doen we samen met ouders die met hun ervaring willen meedenken.

Netwerk ervaringsdeskundige ouders

In Flevoland is er een netwerk van ervaringsdeskundige jongeren met ExpEx Flevoland. Dit wordt gecoördineerd door Flever en financieel mogelijk gemaakt door de gezamenlijke gemeenten. Ervaringsdeskundige ouders zijn in deze regio nog onvoldoende georganiseerd, terwijl er wel de behoefte is om ervaringsdeskundige ouders beter te betrekken. Ouders kunnen ook veel voor elkaar betekenen. Zij begrijpen waar ouders doorheen gaan en hebben vaak ervaringen en kennis die anderen weer verder helpt. Netwerk Beter Samen is een ervaringsnetwerk voor ouders en jongeren in Utrecht en Flevoland, maar we merken dat ouders uit Flevoland de activiteiten die nu vaak in Utrecht worden gehouden onvoldoende weten te vinden.

Plan voor Flevoland

Flevoland is een uitgestrekte regio met z’n eigen uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat we een plan maken met de ervaringsdeskundige ouders uit de regio. Wat is er nodig, hoe willen zij zich organiseren en welke ondersteuning is daarbij nodig? Belangrijke vragen om samen over na te denken en vooral ook te kijken wat ouders gemeenschappelijk willen doen. Met een vragenlijst en twee ontwikkelsessies halen we dit op bij ouders en verzorgers.

Verder gaan we ook in gesprek met de gemeenten en zorgorganisaties in de regio om te kijken wat zij belangrijk vinden en welke financiering er mogelijk is om het plan van ouders te realiseren. Dit brengen we bij elkaar en het doel is om in maart of april 2024 een plan op te leveren wat in een volgende fase ook uitgevoerd kan worden. Uit ervaring weten we dat deze hele ontwikkeling tijd kost maar onze ervaring in andere regio’s gaat zeker helpen om dit samen op te bouwen.

Twee bijeenkomsten voor ervaringsdeskundige ouders

We zoeken ouders die al actief zijn in Flevoland en die meer samenwerking willen met andere initiatieven. Dit kunnen ouders zijn die voorlichting geven, actief zijn met een oudergroep en/of meedenken over beleid bij gemeenten of zorgorganisaties. Het is belangrijk om te benutten wat er is! Ook nieuwe ouders met een passie om iets voor anderen te betekenen en die tijd hebben om verder te ontwikkelen zijn welkom. Het plan is gericht op het organiseren en positioneren van het ouderperspectief waarin we werken aan een duurzame relatie tussen ouders, gemeente en hulpverlening.

Wil je meedoen?

Heb je interesse om mee te denken in twee bijeenkomsten dan kun je via deze vragenlijst aanmelden. We hopen in oktober voldoende aanmeldingen te hebben om een eerste datum te prikken in november. Heb je een andere rol dan ouder maar ken je ouders die mogelijk willen meedoen? Je kunt dit bericht delen en ook zo een steentje bijdragen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief, je kunt hier aanmelden. Meer informatie nodig of een vraag? Je kunt mailen naar info@netwerkbetersamen.nl

Scroll naar boven