‘School hulpverleners in de psychologie van ouderschap’

Anita volgde de basistraining ervaringsdeskundige ouder bij Netwerk Beter Samen. Ze denkt mee over het verbeteren van de samenwerking tussen zorg en onderwijs en ging in haar woonplaats Amersfoort in gesprek met de wethouder. Sinds kort doet ze mee aan de pilots van het Regionaal Expertteam Eemland en de leercirkel. Haar advies: School jeugdhulpverleners in de psychologie van het ouderschap. Een nieuwe aflevering in de serie Ervaringswerk in Uitvoering

Hoe ziet je gezin eruit?

“Mijn man is voor zijn werk veel in het buitenland. We hebben twee zonen van inmiddels negentien en vijftien jaar. Ik heb bouwkunde gestudeerd en heb zeventien jaar als stedenbouwkundige gewerkt. Tien jaar geleden ben ik gestopt met werken. Er vielen veel ontslagen vanwege de crisis in de bouw. Voor mij was het een uitgelezen moment om te stoppen, omdat ik met twee kinderen die extra zorg nodig hebben geen ruimte meer had. Het gaat nu beter met de kinderen, waardoor ik weer zelf dingen ben gaan oppakken.”

Wil je iets vertellen over de problemen binnen jullie gezin destijds?

“Het zijn complexe verhalen. In de familie is sprake van generationeel trauma. Beide kinderen hebben een diagnose ADHD en zijn hoogbegaafd. De jongste heeft daarnaast meerdere levensbedreigende voedselallergieën en een motorische achterstand. Hij werd gepest op school. Het vroeg veel van mij, ook omdat hij jarenlang wekelijks naar revalidatie moest en geregeld in het ziekenhuis lag. Beide jongens zijn erg zelfbepalend qua gedrag. De oudste ging op de middelbare school alle grenzen over. Hij verveelde zich op school, accepteerde geen gezag, nam risico’s met zijn gezondheid en nam het niet nauw met de wet.”

Aan welke zorg hebben jullie echt wat gehad?

“We hebben het enorm getroffen met de dame van het wijkteam. Die is al die jaren naast ons blijven staan. Samen zijn we op zoek gegaan naar goede ondersteuning, maar de hulp van Pluryn liep niet. De lockdown hielp daar ook niet bij. Online kennismaken met kinderen werkt niet. De systeemcoach heeft onze oudste zoon amper gesproken of gezien en richtte zich naar ons als ouders op een manier die we als onprettig hebben ervaren. We voelden wantrouwen naar ons, werden niet serieus genomen. We moesten ons eigen netwerk in kaart brengen. Mijn man en ik zijn op onszelf aangewezen, en hadden behoefte aan logeeropvang. Daar werd door de hulpverleners behoorlijk heftig op gereageerd, want de kinderen zouden daar ‘een krasje’ van krijgen.

De wijkteammedewerker het het heft in handen genomen en een gesprek georganiseerd. We zaten allemaal om tafel zaten, het gezin, de wijkagent, het FACT-team en de jongerencoach. In dat gesprek hebben we onze huisregels neergezet en aangeven dat onze oudste hier niet meer mocht wonen als hij zich daar niet aan zou houden. Toen moest hij huilen, hij werd geraakt. Dat was de ommekeer. Hij is zich echt beter gaan gedragen daarna.”

Wanneer besloot je iets met je ervaringen te doen?

“Het is al een tijdje rustiger thuis en ik wilde zelf weer wat ondernemen. Ouders zoeken mij op om met me te praten, dus ben ik gaan zoeken of ik iets kon doen met mijn eigen ervaringen. Zo kwam ik bij Netwerk Beter Samen uit. In de basistraining ervaringsdeskundige ouder komt de ouderschapstheorie van Alice van der Pas aan bod. Dat sluit precies aan bij hoe ik er zelf over denk. Zorg dat gezinnen steviger worden! Ga als professional uit van de goede intentie van ouders, besef dat ouderschap per definitie kwetsbaar maakt en ga daar respectvol mee om, zodat je kwetsbare thema’s kan bespreken. En sluit aan bij wat ouders belangrijk vinden. Zij zijn eindverantwoordelijk!”

Hoe zet je je ervaringsdeskundigheid nu in?

“Ik ben net begonnen. Nam deel aan de focusgroep van ouders over samenwerking tussen zorg en onderwijs voor de kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. De onderzoekers hebben behoefte aan verhalen van ouders en in die gesprekken komen snel gemeenschappelijke punten omhoog. Als er veel stress is, kan het prima zijn om je kind een tijdje thuis te houden. Dat hebben we met de jongste gedaan toen hij zichzelf helemaal kwijtraakte, na de overgang naar de middelbare school. Even een tijdje geen school, geen telefoon, geen laptop, geen duistere online-fora maar terug naar de basis en de rust.

Ik heb ook meegegaan aan gesprekken van Netwerk Beter Samen met de gemeente Amersfoort. De gemeenteraad wil dat ouders en jongeren meer ingezet worden en Netwerk Beter Samen heeft met de gemeente de mogelijkheden verkend. Sinds kort neem ik namens Netwerk Beter Samen deel aan de pilot van het Regionaal Expertteam Eemland, dat is opgezet om te adviseren bij gezinnen die, ondanks de hulpverlening, vastlopen. Ook ga ik meedoen met de Leercirkel complexe casuïstiek, waarin lastig verlopen hulpverleningstrajecten worden geëvalueerd met als doel ervan te leren.”

Wat heb je de wethouder in Amersfoort meegegeven?

“Ik heb het erg getroffen met mijn wijkteammedewerker. Die zit van nature stevig op de kruk van Alice van der Pas. Maar dat is niet altijd zo. Ik spreek ook andere ouders. Ik heb voorgesteld om wijkteams bij te scholen op de ouderschapstheorie. Wil je dat hulp passend en helpend is dan moet de bejegening naar ouders correct zijn.”

Scroll to Top