Verslag: ‘Onze wereld staat stil’

Inleiding

Netwerk Beter Samen zette voorjaar 2023 een online-vragenlijst uit om te onderzoeken wat ouders van een kind/jongere met suïcidale gedachten nodig hebben. De enquête is door 220 ouders ingevuld. In het verslag ‘Onze wereld staat stil’ zijn de uitkomsten verwerkt en vind je tips en adviezen.

Download: Verslag Onze wereld staat stil

Download Verslag

Verzend het verslag naar:

Ik bevestig dat ik het privacybeleid heb gelezen en ermee akkoord ga.

Auteurs

Jess van de Griend is een ervaringsdeskundige ouder, initiatiefnemer en projectontwikkelaar van het project ‘Ouders en suïcidepreventie’ bij Netwerk Beter Samen en projectmedewerker bij Stichting Suïcide Preventie Centrum.

Marjon Kuipers is oprichter van de Autisme Academie, gedragsanalist, mediator, trainer en
ervaringsdeskundige ouder.

Nely Sieffers is directeur van Netwerk Beter Samen, regioadviseur en trainer.

Publicatie

©Netwerk Beter Samen
Publicatiedatum: november 2023
Deze enquête is uitgevoerd door Netwerk Beter Samen, vanuit het Project Ervaringsacademie. Het project Ervaringsacademie is mogelijk gemaakt door de bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland.
Auteurs: Jess van de Griend, Marjon Kuipers, Nely Sieffers.
Redactie: Tilly van Uffelen
Vormgeving: Hosea Sieffers

Scroll to Top