Het netwerk breidt zich uit

Foto: Jess van de Griend

Per 1 april van dit jaar is Jess van de Griend begonnen bij Netwerk Beter Samen als communicatieadviseur en ontwikkelaar van het project met werktitel ‘Ouders en Suïcidepreventie’, waarvan zij de initiatiefnemer is. We zijn blij dat Jess ons team komt versterken met haar ervaring en expertise. We kunnen samen weer een nieuw thema oppakken en hiermee het netwerk en de activiteiten verder uitbreiden en zichtbaar maken.

“In mijn werk voor Netwerk Beter Samen komen mijn werkervaring, persoonlijke ervaringen en drijfveer bij elkaar. Ik heb een achtergrond in de communicatie, waarin ik als hoofd communicatie en projectleider van diverse evenementen in de kunstensector een ruime ervaring heb opgedaan. Daarnaast ben ik als alleengaande ouder van twee zoons (20 en 18 jaar), van wie de oudste autisme heeft en meerdere depressies heeft doorgemaakt en de jongste zijn eerste acht jaar kampte met een ernstige taalspraakstoornis, gepokt en gemazeld als het gaat over zorgintensief ouderschap, de zoektocht naar passende hulp, alles wat komt kijken bij passend onderwijs, en de spagaat.

De kiem

Na ruim veertien jaar als communicatiemanager bij een kunstinstelling gewerkt te hebben was het in 2019 voor mij tijd om een nieuwe weg in te slaan. Een cirkel was rond. Ik herijkte me op ander werk, toen het leven anders besloot. Er volgde een langdurige intensieve 24/7 mantelzorgperiode voor mijn oudste zoon, die ernstig depressief en suïcidaal raakte. Deze zorg heeft het uiterste van mij gevraagd en ons veel gekost, maar -zoals in retrospectief vaker geldt voor crises- uiteindelijk ook veel gebracht.
Het Chinese woord voor crisis bestaat uit twee karakters: gevaar en kans. Dat heb ik echt zo ervaren. In deze ervaring lag ook de kiem van het project ‘Ouders en Suïcidepreventie’. Meer daarover lees je hier.

Toen mijn oudste zoon weer in relatief rustig vaarwater verkeerde en er enige ruimte ontstond, begon mijn jongste zoon eindelijk te puberen en heb ik hard gewerkt aan mijn eigen herstel en het herstellen van de rust in ons gezin. Onze piramide van Maslow stond te schudden op haar voegen. De suïcidaliteit van je eigen kind hakt erin. En dat is een Understatement, maar voor hier en nu terzijde.

Een missie en de bedding

Mijn herstel was ook mijn weg naar werk. De kiem werd een missie. Ik volgde trainingen, verdiepte me in het werkveld van de jeugdzorg, GGZ en het sociaal domein, deed veel zelfstudie en vrijwilligerswerk en vergrootte mijn netwerk. Ik formeerde ook een denktank van andere ouders met deze ervaring. Zo kon ik mijn ideeën toetsen en werd de denkkracht verbreed. Samen kunnen we meer. Ik schreef de eerste concept projectplannen en presenteerde deze aan Nely Sieffers, directeur van Netwerk Beter Samen, en we besloten om te gaan samenwerken. We stelden een ontwikkelgroep samen van ervaringsdeskundige ouders en professionals, met wie we sinds het najaar van 2022 regelmatig bijeenkomen om te brainstormen. Ik ben heel blij met deze bedding van waaruit we het project samen verder kunnen ontwikkelen.
Ben je nieuwsgierig naar wie deelnemen aan de ontwikkelgroep? Lees hier verder.

Training en community

Een van de trainingen die ik heb gevolgd was de basistraining Ervaringsdeskundige ouder bij Netwerk Beter Samen. Daar leerde ik hoe ik mijn eigen ervaring als ouder van een zorgintensief kind kan inzetten om anderen te ondersteunen, de vele manieren waarop ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden en over en van de ervaringen van anderen (collectieve ervaringskennis). Ook maakte ik kennis met de ouderschapstheorie van Alice van der Pas en verschillende gesprekstechnieken.
De chronisch nieuwsgierige in mij is gelukkig; kennisontwikkeling en -deling zijn inherent aan het werk als ervaringsdeskundige.
Het is ook een verrijking te ervaren hoe we elkaar versterken in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals in de community en ontwikkelgroepen. Er gaat veel kracht uit van onze gedeelde drijfveer om echt iets te willen betekenen voor anderen. Dat geeft ook extra waarde, zin en betekenis aan eigen -vaak complexe- ervaringen. Bovendien vind ik veel inspiratie in onze verschillen; iedereen draagt bij vanuit eigen kwaliteiten, expertise en achtergrond. Dé ervaringsdeskundige bestaat echt niet.

Ervaringsdeskundigheid als schakel

Ik geloof in de inzet van ervaringsdeskundigheid als middel om verbinding te creëren. Ervaringsdeskundigen kunnen bruggen slaan, schaamte en isolement doorbreken en hoop verlenen. Zij geven stem en gehoor aan collectieve behoeften en hebben bovendien bewezen draagkrachtige schouders.
Ik denk dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke en effectieve schakel kan zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, op medemenselijke wijze. Waarom zouden we dat niet optimaal benutten?

Timmeren aan de weg

Ik leerde Netwerk Beter Samen kennen als een ambitieuze netwerkorganisatie van ervaringsdeskundige ouders én jongeren, die met hart, kennis en diversiteit willen bijdragen aan het ondersteunen van ouders, kinderen, gezinnen én professionals door een brede inzet van ervaringsdeskundigheid. Daar sluit ik mij graag bij aan. Dus toen mij werd gevraagd of ik wilde inspringen bij de communicatie in verband met het tijdelijke vertrek van Tilly van Uffelen was het antwoord snel gegeven.

Netwerk Beter Samen timmert aan de weg en ik sla ‘m in.”

Ben je ook nieuwsgierig?
Zie de agenda voor aankomende evenementen en meld je aan voor de nieuwsbrief. We houden je graag op de hoogte.
Voor algemene informatie kun je een mail sturen aan info@netwerkbetersamen.nl en Jess kun je bereiken via jess@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top