Beter maatwerk om uithuisplaatsingen te voorkomen

In 2022 heeft Tilly van Uffelen meegedacht in de regio Zuidoost Utrecht over het voorkomen van uithuisplaatsingen. Beter Maatwerk was een gezamenlijk project met de vijf gemeenten en verblijfsaanbieders in deze regio. Voor het voorkomen van uithuisplaatsingen is het belangrijk om samen te leren hoe uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden. In dit uitgebreide artikel kun je meer lezen over dit leerproces en de bijdrage van de ervaringsdeskundige adviseur.

Samen leren tussen organisaties én ervaringsdeskundigen, helpt om los te komen van producten. Ervaringsdeskundigen beschikken over oplossingen uit het gewone leven, hebben een breed netwerk en kunnen creatief meedenken, omdat ze ook een collectief aan ervaringen meebrengen en weten wat wel of niet kan werken. Benut ervaringsdeskundigen niet alleen voor het inwinnen van advies, maar zet ze aan tafel bij complexe casuïstiek en zelfs op groepen om ook daar van hun ervaringen en expertise te leren. En, zoals eerder genoemd: Zoek elkaar op. Bundel de krachten die jullie bezitten. Doe het naast elkaar en samen!

Leren van positieve ervaringen

De ervaringsdeskundige is samen de partners aan de slag gegaan met het analyseren van casussen die positief zijn verlopen. Wat werkte goed en hoe kwam dat? Dit bracht positieve energie en bracht inzicht in de volgende succesfactoren :

  • Vaste gezichten hebben om mee samen te werken, zodat je weet wat je aan elkaar hebt en kan groeien als team.
  • Samen verantwoorde risico’s dragen: wegblijven uit wij-zij, maar nieuwsgierigheid tonen naar perspectief van de ander (echt luisteren!) en focus houden op het kinden het gezin.
  • Plezier in de samenwerking (korte lijnen, vertrouwen, waardering)

De hectiek van het werk maakt dat we in de jeugdhulp steeds minder investeren in onderlinge verbinding en kennismaking. Ook vanwege de vele wisselingen in mensen. Het risico op een wij-zij verhaal groeit dan, terwijl je de ander heel hard nodig hebt om maatwerk te kunnen bieden. Niet het systeem maakt het verschil maar de individuele professional en dat komt aan op persoonlijk leiderschap.

Advies & match voor Beter Maatwerk

De opdracht Beter Maatwerk is uitgevoerd in opdracht van K2. K2 werkt al langer samen met ervaringsdeskundigen en was nog zoekende hoe dit ingevuld kan worden met ervaringsdeskundige ouders. Na een verkennend gesprek en het verstrekken van de opdracht hebben wij een ervaringsdeskundige gezocht met ervaring op het gebied van uithuisplaatsingen en ook een bredere kennis van de jeugdzorg. Met Tilly van Uffelen hebben we dit op een waardevolle manier kunnen invullen en in het artikel kun je meer lezen over haar bijdragen in deze opdracht.

Heb je ook een vraagstuk om ervaringsdeskundige ouders of -jongeren bij te betrekken in de provincie Utrecht? Je kunt vrijblijvend contact opnemen via info@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top