Goede informatie versterkt veerkracht ouders

Met een groeiend aantal regio’s worden er plannen op maat gemaakt voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Daarin zien we drie thema’s terugkomen. Allereerst het versterken van de veerkracht van ouders met goede informatie en empowerment. Daarnaast de samenwerking met ervaringsdeskundigen bij het adviseren over en leren van complexe gezinssituaties en tot slot het opbouwen en versterken van regionale netwerken van ervaringsdeskundigen. In Utrecht-stad denken ervaringsdeskundigen mee over het verbeteren van de informatie voor ouders. 

Integrale informatie voor ouders

Goede informatievoorziening over de diverse mogelijkheden voor steun en hulp is belangrijk om de veerkracht van ouders te versterken. Wanneer ouders er even niet alleen uitkomen is het belangrijk dat ze weten waar ze terecht kunnen en dat gaat verder dan een wijkteam. Vanuit ervaringsdeskundigheid is er aandacht voor de integrale informatiebehoefte die dwars door verschillende domeinen en zorgwetten heen loopt. In een gezamenlijke brainstorm met professionals en ouders in Amersfoort werd duidelijk dat er behoefte is aan een lokale website waar alles te vinden is. Dit voorkomt veel zoekwerk, ontlast professionals en geeft ook ouders inzicht in alle mogelijkheden. 

Regelmatig worden er keuzes gemaakt door ouders en professionals op basis van beperkte informatie en dat is dus niet altijd de beste keuze. Een gebrek aan informatie geeft ouders onvoldoende inzicht in hoe zij kunnen opschalen als ze vastlopen. De bovenregionale expertise netwerken en regionale expertteams zijn bij ouders nog zeer onbekend. Deze zijn ontwikkeld om te voorkomen dat gezinnen met ingewikkelde gezinssituaties nergens terecht kunnen. Dat betekent dat er in elke gemeente aandacht moet zijn voor de vindbaarheid hiervan, ook voor ouders. 

Ervaringsdeskundigen denken mee in Utrecht

Met gemeente Utrecht wordt de informatiebehoefte van ouders uitgewerkt. Dit is gestart met een beknopt plan van aanpak en wordt nu vervolgd door het ook gewoon te doen. Een ervaringsadviseur van Netwerk Beter Samen heeft inmiddels een brainstorm gehad met twee beleidsmedewerkers van de gemeente over de informatiebehoefte van ouders. Dit krijgt een vervolg in twee ontwikkelsessies, waarin ervaringsdeskundige ouders en het buurtteam meedenken over nieuwe voorstellen. Ervaringsdeskundige ouders kennen die behoefte aan informatie vanuit hun eigen leven en combineren dit met een collectief van ervaringen en kennis. Een voorbeeld van deze kennis is de onafhankelijke cliëntondersteuner; iemand die veel voor gezinnen kan betekenen en o.a. steun kan bieden bij verschillende gesprekken. Een wettelijk recht maar hoeveel professionals en ouders zijn op de hoogte van deze optie?  

Je kunt in de voortgangsrapportage van het project Ervaringsacademie meer inzicht krijgen in  de verschillende activiteiten. Heb je een vraag of wil je als ouder meedenken over de informatievoorziening in Utrecht? Je kunt contact met ons opnemen via info@netwerkbetersamen.nl.   

Scroll to Top