Ervaringsacademie groeit verder

Nely Sieffers geeft uitleg over ervaringsdeskundigheid

In het tweede projectjaar van de Ervaringsacademie zijn er mooie resultaten bereikt door Netwerk Beter Samen. In het jaarverslag van het tweede projectjaar een rapportage over de voortgang van alle activiteiten. Samen leren, ervaren en ontwikkelen met ervaringsdeskundigen groeit.

Het project Ervaringsacademie is een driejarig project voor de bovenregionale expertise netwerken jeugd in Utrecht en Flevoland. In de zojuist afgeronde voortgangsrapportage lees je wat er zoal bereikt en gedaan is.

Samen leren in de Ervaringsacademie

In het tweede projectjaar is het cursusaanbod voor jongeren, ouders, ervaringsdeskundigen en professionals is verder uitgebreid. Zo is de cursus In verbinding bij suïcidale gedachten ontwikkeld en is de basistraining Ervaringsdeskundige ouder door de trainers van Netwerk Beter Samen gegeven aan ouders uit Brabant en Zeeland. Ook het netwerk van ervaringsdeskundigen is gegroeid. Er zijn verschillende community’s ontwikkeld waar ervaringsdeskundige ouders en jongeren elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. 

Inzet ervaringsdeskundigen jongeren groeit

Met enkele organisaties in de provincie Utrecht is de ExpEx afdeling Utrecht opgezet. De eerste jongeren zijn getraind en aan het werk. En in zes jeugdhulpregio’s in Utrecht en Flevoland denkt Netwerk Beter Samen mee over de inzet van ervaringsdeskundigen. Met gemeente Utrecht zijn we gestart om samen de informatievoorziening naar ouders te verbeteren. In de regio Zuidoost Utrecht is het meedenken met gezinnen waar complexe zorgvragen spelen gestart. Met de diverse regio’s is er gewerkt aan een plannetje om samen aan de slag te gaan in het derde projectjaar van de Ervaringsacademie.

Je kunt hier de rapportage lezen: Voortgangsrapportage Project Ervaringsacademie.

Scroll to Top