Vacature bestuur Netwerk Beter Samen

Stichting Netwerk Beter Samen is op zoek naar een ouder of jongere met eigen ervaring die bestuurslid wil worden. Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen. We verbinden mensen en organisaties met als doel het verbeteren van de (jeugd-) zorg door het verbinden van ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis.

De stichting draagt zorg voor een sterke organisatie zodat we met elkaar ons doel kunnen bereiken. De stichting heeft een klein bestuur op afstand die eindverantwoordelijkheid draagt voor de activiteiten van de stichting en faciliteert. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur werkt daarin nauw samen met directeur. De directeur is het gezicht naar buiten en de drijvende kracht achter de organisatie en richting de projecten (zoals Ervaringsacademie). Het bestuur werkt onbezoldigd.

In iedere regio werkt een regioteam. Het regioteam bestaat uit ouders en jongeren met eigen ervaring en ervaringsdeskundigen. Zij zijn ambassadeurs en drijvende krachten richting de eigen regio.

Wat vragen we?

  • Iedereen bij Netwerk Beter Samen heeft eigen (cliënt-) ervaring met (jeugd-) zorg en/of Passend Onderwijs. Dat geldt ook voor onze bestuursleden. 
  • Bijwonen van ongeveer 6 vergaderingen per jaar. Omdat het bestuur vooralsnog een vrij hands-on bestuur is vragen we een inzet van ongeveer 8 uur per maand. Dit zal minder worden naarmate de organisatie zich verder professionaliseert.
  • Een competentie profiel is beschikbaar. In het kort: samenwerkingsgerichtheid, communicatief vaardig, besluitvaardig en een praktische inslag. 
  • Uiteraard heeft ons nieuwe bestuurslid bestuurlijke ervaring en een visie op ervaringsdeskundigheid in het jeugd- en gezinsdomein.

Wat bieden we?

  • We spreken de rol die het nieuwe bestuurslid gaat invullen samen af zodat het past bij jou capaciteiten en interesse. 
  • Een geweldig netwerk van betrokken ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen die elkaar inspireren en samen ontwikkelen.
  • Twee keer per jaar een netwerkdag waarin iedereen elkaar ontmoet.

Geïnteresseerd?

Stuur voor 20 mei je brief en CV naar bestuur@netwerkbetersamen.nl t.a.v. Afke Jong. Bij vragen is Afke bereikbaar via telefoonnummer 06-18772333. 

Scroll to Top