Organisatie

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie en gestart in de provincies Utrecht en Flevoland. We zijn een jonge organisatie met de ambitie om te groeien omdat het leven van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen met een hulp- of zorgvraag nog onvoldoende als kennisbron worden benut.

We werken met ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals die allemaal een eigen ervaring hebben en daarnaast ook een eigen vakgebied. Gelijkwaardige samenwerking is intern en extern een belangrijke waarde die we samen invullen. Daarbij past een organisatie die is opgebouwd met verschillende teams waarin iedereen vanuit zijn eigen rol en kwaliteiten een bijdrage levert.

Foto team Netwerk Beter Samen
Foto: Bestuur, regio- en trainersteam van Netwerk Beter Samen (Deel van team)

Regioteam Utrecht-Flevoland

De focus van Netwerk Beter Samen ligt in eerste instantie op de provincie Utrecht en Flevoland. In dit gebied bouwen we aan een groeiend netwerk van ervaringsdeskundigen en kunnen ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en organisaties gebruikmaken van onze diensten.

Het regioteam bestaat uit ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en professionals met eigen ervaring in combinatie met specialisaties en deskundigheid. Aan dit team zijn verschillende kleine teams verbonden die samen aan de diverse activiteiten, projecten en opdrachten werken in de regio Utrecht en Flevoland. Binnen het regioteam werken we samen vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dit is voor een deel betaald werk en ook nog een deel vrijwilligerswerk omdat we in een opstart fase zitten.

Overzicht van het team >>

Samenstelling regioteam

 • Nely Sieffers, directeur en regioadviseur
 • Astrid van der Kooij, projectleider Samen ontwikkelen in Utrecht
 • Kathinka Bruinsma, projectontwikkelaar prestatiedruk en empowerment ouders
 • Marjan de Lange, projectontwikkelaar community ervaringsdeskundigen
 • Tilly van Uffelen, communicatieadviseur
 • Hellen Houterman, projectleider ExpEx Utrecht
 • Shannon IJkema, co-trainer en jongerenco√∂rdinator ExpEx Utrecht
 • Debby Zuijderwijk, projectassistent
Contactgegevens

info@netwerkbetersamen.nl

Foto: actief aan de slag op onze netwerkdag

Netwerkorganisatie

Voor het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opdrachten en projecten wordt gebruik gemaakt van een netwerk van ervaringsdeskundigen en vakmensen. Dit zijn vooral zzp-ers die ingehuurd worden voor een concrete opdracht bij Netwerk Beter Samen. Maar ook vrijwilligers en mensen die op basis van een vacatie vergoeding een bijdrage leveren.

Voor de ervaringsacademie worden de (co-)trainers ingehuurd om een cursus te geven, voor diverse adviestrajecten hebben ervaringsdeskundigen een opdracht. De verschillende betrokken ontmoeten elkaar in ontwikkelsessies en overleggen waarin we samenwerken aan de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van onze opdrachten.

Nieuwe opdrachten kun je vinden op onze vacaturebank >>

Bestuur stichting Netwerk Beter Samen

Stichting Netwerk Beter Samen is ontstaan op 1 maart 2021 en was voorheen Stichting UW Ouderplatform. UW Ouderplatform is gestart in 2012 als ouderinitiatief in de regio Utrecht-west en heeft 17 juni 2017 een stichting opgericht. In 2020 is er een gezamenlijk plan ontwikkeld door een groep (ervaringsdeskundige) ouders voor een verbreding van de regio en het organiseren van ervaringsdeskundigheid en empowerment van ouders en jongeren. Deze uitbreiding is ingezet na de naamswijziging en vernieuwing van de statuten en we zijn nu stichting Netwerk Beter Samen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie tot vijf leden en zijn ouders of jongeren die zelf of met hun kinderen ervaring hebben in de hulpverlening. Het bestuur vergadert zes keer per jaar waarbij ook de directeur van de stichting deelneemt. De werkwijze en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd in het jaarverslag van de stichting. In de loop van 2022 wordt er een Raad van Advies samengesteld. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de werkzaamheden. Stichting Netwerk Beter Samen heeft een ANBI status.

Bestuursleden

 • Voorzitter: Afke Jong
 • Secretaris: Ezra Sieffers
 • Penningmeester: Nico van der Does
Contactgegevens

bestuur@netwerkbetersamen.nl

Stichting Netwerk Beter Samen

Postadres: Galgerwaard 11
3621 LW Breukelen

KvK: 68975341

RSIN: 857671546