Samenwerken bij suïcidaliteit

Verbinding

Ervaringsdeskundige ouders en jongeren van Netwerk Beter Samen geven twee workshops op het symposium Niet Samenwerken? Doodzonde! Tijdens het symposium staat samenwerking bij suïcidaliteit van jongeren centraal

Hoe voorkom ik als professional dat ik in m’n eentje aan het werk ben met een jongere met suïcidaliteit? Bij wie kan ik in de regio Utrecht terecht voor kennis en expertise over suïcidaliteit en suïcidepreventie? Hoe schakel ik sneller met collega’s van andere organisaties? Waar moet ik rekening mee houden om in verbinding te blijven met een suïcidale jongere? Hoe betrek ik ouders daarbij? Wat kunnen we samen doen om suïcidale jongeren sneller de juiste hulp te bieden? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium, georganiseerd door Altrecht. De bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 18 december in de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. 

Samenwerken met ouders en/of jongeren

Het symposium is voor iedereen die werkt met jongeren en/of ouders in de regio Utrecht. Bijvoorbeeld huisartsen, professionals bij onderwijspartners, sociale wijkteams, (s)ggz, jeugdhulp, JGZ en ervaringsdeskundigen (zowel jongeren als ouders).

Steeds meer jongeren hebben zelfdodingsgedachten (1 op de 5) en het aantal jongeren dat overlijdt aan zelfdoding neemt toe. Het terugdringen van suïcidaliteit staat al jaren hoog op de landelijke agenda. Door suïcidaliteit op tijd te signaleren en op de juiste manier het gesprek aan te gaan, neemt het risico op zelfdoding af. De juiste kennis en expertise, goede samenwerking en afstemming tussen de professionals van verschillende samenwerkingspartners is hierbij cruciaal. 

In de workshops van Netwerk Beter Samen geven we inzicht in de collectieve ervaringen van ouders, eerder samengevat in het verslag Onze wereld staat stil. Hoe kijken ouders naar de mogelijkheden van ervaringsdeskundige ondersteuning en wat gebeurt er al in de regio? Saskia en Laurens geven een inkijkje in de cursus In verbinding zijn bij suïcidale gedachten. Dit is een cursus van Netwerk Beter Samen voor ouders en ervaringsdeskundige jongeren.

Scroll to Top