In één woord: indrukwekkend

Op 21 juni jl. vond de laatste bijeenkomst plaats van de nieuwe cursus ‘In verbinding blijven bij suïcidale gedachten’. Aan de cursus namen zowel ouders als jongeren deel, onder wie ook veel ervaringsdeskundigen. Deze samenstelling bleek voor beide groepen bijzonder waardevol, leerzaam en inspirerend. Het was indrukwekkend voor Misha, ervaringsdeskundige bij ExpEx-Utrecht.

Een deelnemer vertelt

Misha was een van de jongeren die heeft deelgenomen aan de cursus en vertelt over haar ervaringen: 
“Toen deze cursus geprogrammeerd werd, wist ik meteen dat ik me zou aanmelden. Niet alleen vanwege mijn persoonlijke ervaring met suïcidaliteit, maar ook omdat ik mij als ervaringsdeskundige graag blijf ontwikkelen. Suïcidaliteit is een belangrijk thema, waarover we beter moeten leren praten. Ik verwachtte in deze cursus dingen te kunnen leren, die in mijn opleiding niet aan de orde komen. Die verwachting is absoluut waargemaakt.  

Blikverruiming

Ik heb veel geleerd over trauma en stress en de invloed daarvan op relaties. Zowel in de relatie met jezelf als die met je omgeving. Maar ik heb vooral veel geleerd door het uitwisselen met elkaar, de gesprekken en te luisteren naar de ervaringen van ouders. Het heeft gemaakt dat ik meer begrip en dieper inzicht heb gekregen in wat het voor ouders betekent als hun kind suïcidaal is. Het heeft mijn blik echt verruimd. Dit maakt ook dat ik met mijn eigen ouders daar nu beter over kan praten en wij ook meer begrip voor elkaar hebben gekregen. Daar ben ik blij om. 

De cursus heeft mij ook duidelijk gemaakt dat er echt veel meer ondersteuning voor ouders zou moeten zijn. De verwachtingen van de maatschappij en hulpverlening over wat ouders maar moeten kunnen dragen zijn wat mij betreft te hoog gespannen. 

Indrukwekkend

Als ik de cursus in één woord zou beschrijven is dat ‘indrukwekkend’. Het heeft veel indruk op me gemaakt, al die ervaringen, mijn eigen processen, het verruimen van mijn blik. Ik ben het nog steeds aan het verwerken en dat is ok en logisch. Ik had het niet willen missen. Als er een vervolg komt op deze cursus, meld ik mij zeker aan. 
Voor andere jongeren die deelname aan de cursus overwegen heb ik wel een tip; deze cursus is heel leerzaam, inspirerend en indrukwekkend dus, maar niet geschikt als je nog aan het begin van je herstel zit. Als je daarover twijfelt kan je overleggen met de trainers; zij nemen alle tijd voor je en zullen daar samen met jou eerlijk naar kijken.” 

Vervolg

Na afloop van de cursus werd alle deelnemers gevraagd de cursus de te evalueren. Daaruit is duidelijk naar voren gekomen dat de cursisten zowel de inhoud als de vorm erg leerzaam, verhelderend en zelfs helend hebben ervaren. Voor veel ouders gold dat zij zich niet eerder zo open en vrij, zonder schaamte of schroom, hadden kunnen of durven uiten over wat het voor hen betekent dat hun kind suïcidaal was/is. Die veiligheid en verbinding met elkaar en de trainers maakten ook dat de hele groep na de laatste bijeenkomst unaniem door had willen gaan. 
Deze wens werd geïllustreerd door een 8,9 als gemiddelde waardering. 13 oktober start de volgende cursus In contact zijn bij suïcidale gedachten voor ouders en ervaringsdeskundige jongeren uit provincie Utrecht en Flevoland.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over deze cursus? Stuur een email aan info@netwerkbetersamen.nl.

Scroll to Top