Platform voor ouders van kinderen met suïcidale gedachten

Met een startsubsidie van ZonMw gaat Netwerk Beter Samen een online platform opzetten voor ouders van kinderen met suïcidaal gedrag. Netwerk Beter Samen zoekt nog partners om het platform structureel te versterken.

De toenemende suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen vraagt ook om extra ondersteuning van hun ouders/verzorgers. De suïcidaliteit van een jongere raakt het hele gezin. Het is enorm pijnlijk en verdrietig als je kind suïcidaal is. Ouders kunnen de wanhoop nabij zijn. Ook de intensiteit van de (mantel)zorgrol, het taboe op suïcidaliteit en onbegrip vanuit de omgeving kunnen grote impact op de ouders hebben. Ouders kunnen in een isolement raken, andere kinderen in het gezin krijgen niet de aandacht die zij nodig hebben en ouders kunnen hun werk en andere activiteiten niet of minder goed uitvoeren.

Ervaringsdeskundige ondersteuning

Voorjaar 2023 zette Netwerk Beter Samen een online vragenlijst uit waar 220 ouders op reageerde. Uit het verslag Onze wereld staat stil komt onder andere naar voren dat ouders veel behoefte hebben aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van volledige informatie, het lezen van ervaringsverhalen, adviezen van professionals en ervaringsdeskundige ouders. Ook willen ouders hulp bij het vinden van passende hulpverlening en in contact kunnen komen met lotgenoten en ervaringsdeskundige ouders. Met de ontwikkeling van een website maakt Netwerk Beter Samen hiermee een begin.

Op het online platform komen tips en adviezen gerangschikt op thema’s, zoals: praten over suïcidaliteit, impact op alle levensgebieden, zelfzorg, wegen naar passende hulpverlening, trauma en isolement, energiemanagement, omgaan met onbegrip uit de omgeving, signalen en crisisplan. Ook vind je er ervaringsverhalen, blogs en relevante boeken, nieuwsberichten, onderzoek en artikelen. Op termijn is het plan een online community te realiseren, waar ouders met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ouders in een veilige omgeving in contact kunnen komen. Daarvoor wordt aanvullende financiering gezocht.

Scroll to Top