Present!?

Online magazine gemaakt door en voor jongeren en voor alle professionals in het onderwijsveld

Aanwezig zijn op school doet ertoe. Maar het is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. In het door stichting JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelde online magazine PRESENT? geven jongeren zelf aan waar zij behoefte aan hebben. Zo kunnen kleine dingen al helpen om die verbinding te houden: leerlingen, die niet op school zijn, direct actief benaderen, een hand aanreiken; dat waarderen die leerlingen enorm. ‘Je bent er dan wel niet, maar we zijn je niet vergeten.’

PRESENT!? Is gemaakt door en voor jongeren en voor alle professionals in het onderwijsveld. Het is een vervolg op de eerdere editie PRESENT!, waarin aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar wordt gemaakt welke interventies ingezet kunnen worden om thuiszitten te voorkomen. In deze nieuwe editie draait het geheel om de jongeren zelf. 

40 waardevolle tips

Leerlingen die af en toe of zelfs regelmatig om welke reden dan ook school moeten missen geven in het magazine antwoord op de vraag hoe je afwezige leerlingen het beste kunt helpen. Deze adviezen voor leraren én klasgenoten zijn gebundeld in 40 waardevolle tips, een vlog en een podcast. In twee interviews delen leerlingen hun ervaring over hoe je samen met school goede keuzes kunt maken en geven zij advies: “Kijk vooral naar de persoon zelf, naar het individu, en pas daar het onderwijsprogramma op aan.”

Klassenboei

Het door JongPIT ontwikkelde lespakket KLASSENBOEI heeft ook een podium in het magazine. Dankzij dit gratis lespakket krijgen de klasgenoten niet alleen begrip voor de situatie van schoolmissers. Ze bedenken mogelijke oplossingen die het schoolmissen van klasgenoten kunnen voorkomen. Een belangrijk lespakket, aangezien uit onderzoek blijkt dat klasgenoten een enorme bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en het re-integreren van schoolmissers.

Bezoek hier het online magazine PRESENT!?

Netwerk Beter Samen vind het belangrijk dat er voor elke jongere ruimte is om mee te doen. Het zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken. We starten binnenkort een ontwikkelgroep voor ervaringsdeskundigen over ontwikkelen en leren voor elke jeugdige. In de provincie Utrecht gaat deze groep aan de slag met ouder- en jeugdsteunpunten passend onderwijs.

Scroll to Top