Bestuurslid gezocht voor Netwerk Beter Samen

Het bestuur van stichting Netwerk Beter Samen is op zoek naar een bestuurslid met financiële expertise. De ideale kandidaat voor het bestuur is niet alleen op financieel vlak bekwaam, maar heeft ook passie voor de missie van Netwerk Beter Samen.

Netwerk Beter Samen is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundige ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring. Onze ervaringsdeskundigheid zetten we in voor betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. We willen dat ervaringskennis en -deskundigheid beter wordt benut, zodat iedereen kan ontwikkelen en meedoen in onze samenleving.

Sparringpartner

Als bestuurslid heb je de volgende verantwoordelijkheden:

  • Je bent eindverantwoordelijke voor de boekhouding van de stichting, het financieel jaarverslag, de jaarrekening en de (meerjaren-) begroting. Hierin word je gefaciliteerd en ondersteund door de directeur.
  • Je fungeert als sparringpartner voor het bestuur en de directeur in financiële en bedrijfsmatige zaken

Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de breedste zin van het woord en houdt toezicht op de organisatie. Dit gebeurt via zes vergaderingen per jaar tussen het bestuur en de directeur. Deze functie is onbezoldigd.

Persoonlijke ervaringskennis

Van onze bestuursleden verwachten we het volgende:

  • Je hebt een brede maatschappelijke betrokkenheid.
  • Je beschikt over persoonlijke ervaringskennis die aansluit bij onze doelstelling, of je hebt een
  • heldere visie op het belang van ervaringskennis.
  • Je hebt het vermogen tot zelfreflectie, en je bent open, toegankelijk, besluitvaardig en
  • constructief-kritisch.
  • Je bent in staat om processen op hoofdlijnen te analyseren en beslissingen te nemen.
  • Bij voorkeur heb je een achtergrond in bedrijfskunde of financiën.

Wat bieden wij?

Als bestuurslid ben je van harte welkom op onze netwerkdagen. Daar kun je teamleden, trainers en vrijwilligers ontmoeten. Jaarlijks is er ook een vergadering met de Raad van Advies, bestaande uit ambassadeurs met een uitgebreid maatschappelijk en politiek netwerk. Zo breid je je eigen netwerk uit en blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de praktijk.

Belangstelling? Stuur een bericht naar: bestuur@netwerkbetersamen.nl of neem contact op met Afke Jong, voorzitter van het bestuur: 06-18772333.

Bekijk hier het profiel: Bestuurslid met financiële expertise

Scroll to Top